tin tức-sự kiện

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM HỌC 2018 - 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

Từ ngày 26/02/2019đến ngày 03/03/2019

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 26/02/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

- Đi họp Tại PGD: Đ/c Huyền

Thứ 3

Ngày 27/02/2019

- Học bình thường

- Nộp HS Thi GVCNG

- Học bình thường

Thứ 4

Ngày 28/02/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 5

Ngày 01/03/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 6

Ngày 02/03/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 7

Ngày 03/03/2019

- SHCM liên trường tại trường TH xã Đạo Lý, TA tại Trường TH xã Chính Lý

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

Từ ngày 05/03/2019đến ngày 10/03/2019

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 05/03/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

- Thi Toán trên mạng lớp 5 tại Trường TH xã Nhân Đạo

Thứ 3

Ngày 06/03/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

- Thi năng lực cuộc thi GVCNG tại PGD: Đ/c Thủy

Thứ 4

Ngày 07/03/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 5

Ngày 08/03/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 6

Ngày 09/03/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 7

Ngày 10/03/2019

- Họp chi bộ

- Họp hội đồng

- Họp tổ chuyên môn

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Từ ngày 12/03/2019đến ngày 17/03/2019

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 12/03/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 3

Ngày 13/03/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 4

Ngày 14/03/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

- GV toàn trường nộp hồ sơ HSGV, TTCM nộp Hồ sơ tổ chuyên môn

Thứ 5

Ngày 15/03/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

- Đón Đoàn Kiểm tra chéo HĐNGLL, công tác y tế, thư viện, VSCĐ

Thứ 6

Ngày 16/03/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

- Đi kiểm tra chéo HĐNGLL, công tác y tế, thư viện, VSCĐ tại trường TH xã Đạo Lý

Thứ 7

Ngày 17/03/2019

- Tập huấn các lớp 4,5

- Tập huấn các lớp 4,5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

Từ ngày 19/03/2019đến ngày 24/03/2019

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 19/03/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 3

Ngày 20/03/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 4

Ngày 21/03/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 5

Ngày 22/03/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 6

Ngày 23/03/2019

- Học bình thường

- KTĐK GKII khối 4,5

Thứ 7

Ngày 24/03/2019

- CB, GV, HS đi tham quan trải nghiệm tại Hà Nội từ 6h

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

Từ ngày 26/03/2019đến ngày 31/03/2019

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 26/03/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 3

Ngày 27/03/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 4

Ngày 28/03/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 5

Ngày 29/03/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 6

Ngày 30/03/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 7

Ngày 31/03/2019

- Thi GVG cấp trường đợt 2

Tác giả: TH xã Nguyên Lý

Xem thêm

Bài giới thiệu sách tháng 9 năm 2018 về chủ đề An toàn giao thông
Bài thới thiệu sách 'Búp sen xanh' trong Ngày Hội đọc sách
Bài giơi thiệu sách tại thư viện lớp học
Hội thi Kể chuyện theo sách
Gioi thieu thu vien