tin tức-sự kiện

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THƯ VIỆN HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH XÃ NGUYÊN LÝ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/BC-TH

Nguyên Lý, ngày 14 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO

Kết quả công tác thư viện

Năm học 2017-2018

Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục; Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 3868/BGDĐT-GDTH ngày 22/8/2017 về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2017-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1246/SGDĐT-GDTH ngày 05/9/2015 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2017-2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam;

Căn cứ hướng dẫn số 703/PGDDT-GDTH ngày 12/9/2017 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017-2018;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 và tình hình thực tế của địa phương, của nhà trường; trường Tiểu học xã Nguyên Lý báo cáo kết quả hoạt động thư viện năm học 2017-2018 như sau:

A.Đặc điểm tình hình

1. Lớp - học sinh:

Khối

Số lớp

Số học sinh

Nữ

Bình quân HS/lớp

Khuyết tật

Lưu ban

Con gia

đình nghèo

Con TB, BB

1

4

116

54

29

1

3

2

4

126

63

31

1

3

4

118

55

30

1

4

4

140

79

35

1

5

4

118

57

30

4

Cộng

20

618

308

29

8

3

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

* Tổng số cán bộ giáo viên: 35

+ Chia theo viên chức, loại hợp đồng lao động

Tổng

Quản lý

Giáo viên

Nhân viên

Tổng

Biên chế

HĐ 68

HĐ NH

Tổng

Biên chế

Tổng

Biên chế

HĐ 68

HĐ NH

Tổng

Biên chế

HĐ 68

HĐ NH

29

27

1

1

3

3

24

24

0

0

2

1

1

+ Chia theo trình độ

Tổng số

Trình độ

Tổng số đảng viên

Trung cấp chính trị

Có chứng chỉ B tin học

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

Quản lý

3

3

0

3

3

3

Giáo viên

24

11

12

1

14

0

24

Nhân viên

2

2

0

2

Tổng số

29

16

12

1

17

3

29

3) Cơ sở vật chất:

- Diện tích 15.000 m2, chưa được cấp quyền sử dụng đất.

- Số phòng học: 20 phòng. Trong đó cao tầng 18 phòng.

- Bàn ghế: tổng 423 bộ, trong đó đạt chuẩn: 423 bộ, chưa đạt chuẩn: 0 bộ.

- Có 2 nhà vệ sinh tự hoại dành cho giáo viên, 2 nhà vệ sinh tự hoại dành cho học sinh.

- Có 2 hệ thống nước sạch ở 2 khu.

  1. Thuận lợi, khó khăn

A,Thuận lợi:

Thư viện luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, của Ban lãnh đạo nhà trường, Ban đại diện hội cha mẹ học sinh luôn chăm lo đến cơ sở vật chất, sách cũng như đồ dùng dạy học của thư viện trường nhằm đáp ứng tốt cho công việc dạy và học.

Cán bộ giáo viên tương đối ổn định, 100% đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, có lòng nhiệt tình công tác và ý thức ham học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng hiểu biết.

Nhà trường có các tủ sách gồm 3 bộ phận theo quy định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT với số lượng đầu sách tương đối nhiều. Học sinh toàn trường có đầy đủ sách giáo khoa. Thư viện trường có tủ sách giáo khoa dùng chung .

Sách nghiệp vụ, sách tham khảo: quyển với nội dung phong phú: Có các văn bản, nghị quyết của Đảng, sách về công cụ tra cứu, từ điển, các sách bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nâng cao trình độ chuyên môn…

Sách truyện thiếu nhi cũng chiếm một số lượng lớn đáp ứng được nhu cầu đọc sách của các em.

b. Khó khăn:

Hoạt động cho giáo viên và học sinh mượn sách hàng ngày gặp những khó khăn nhất định. Giáo viên, học sinh dạy và học cả ngày nên thời gian dành cho việc đọc sách ngay tại thư viện không nhiều.

Cán bộ thư viện còn phải kiêm nhiệm nhiều công việc nên thời gian còn bị hạn chế.

Năm học 2017-2018, nhà trường đang xây dựng thêm cơ sở vật chất, kho sách đang trong quá trình xây dựng nên kho sách chưa được xếp lên giá cố định.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA THƯ VIỆN

Năm học 2017 - 2018, dưới sự chỉ đạo và quan tâm chỉ đạo của Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Lý Nhân cùng với các cơ quan đoàn thể, nhà trường đã tổ chức, triển khai có hiệu quả hoạt động của thư viện; duy trì, giữ vững tiêu chuẩn thư viện tiên tiến, kết quả đạt được cụ thể như sau:

1. Kết quả:

- Thư viện nhà trường cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho giáo viên và học sinh giảng dạy và học tập đảm bảo 100%.

- Thư viện đã bám sát chuyên môn của nhà trường để từ đó có kế hoạch xin mua bổ sung kịp thời một số tài liệu cho thư viện nhằm tạo nguồn tài liệu phong phú giúp giáo viên và học sinh mượn sách đạt hiệu quả cao nhất.

- Kho sách, báo, tạp chí được tổ chức dưới dạng kho mở phục vụ cán bộ giáo viên, nhân viên đến mượn, trả và đọc sách, báo, tạp chí đạt 100 %.

* Tồng sách có trong thư viện 6752 cuốn (đến thời điểm hiện tại). Trong đó:

+ Sách tham khảo: 2407 cuốn

+ Sách nghiệp vụ:1218 cuốn

+ Sách giáo khoa:3127 cuốn

Số sách tăng trong năm học 2017-2018 là 152 cuốn (đến thời điểm hiện tại). Trong đó:

+ Sách tham khảo: 73 cuốn

+ Sách nghiệp vụ:34 cuốn

+ Sách giáo khoa:45 cuốn

* Các loại báo, tạp chí: gôm 1750 quyển trong đó có nhiều loại như Báo thiếu niên Tiền phong, Toán tuổi thơ, Tạp chí cộng sản…..

- Thư viện mở cửa phục vụ các buổi/tuần.

- Tỉ lệ giáo viên mượn sách, đọc sách thường xuyên tại thư viện trong năm học là 100%.

- Tỉ lệ học sinh đọc sách thường xuyên tại thư viện góc lớp trong năm học đạt 100%.

- Thường xuyên tuyên truyền giới thiệu và phát động phong trào đọc sách bằng nhiều hình thức: Đọc to nghe chung, viết lên bảng tin, trong buổi sinh hoạt chung.

2. Những tồn tại, hạn chế:

- Cơ sở vật chất đang trong quá trình xây dựng nên chưa có kho sách để sắp xếp sách khoa học, phòng đọc chưa xây dựng xong nên phải tích hợp với văn phòng nhà trường, trang thiết bị cho phòng thư viện và thiết bị còn hạn chế.

- Việc bảo quản sách của học sinh của thư viện góc lớp còn chưa thật tốt, việc mất sách vẫn còn xảy ra nên khó khăn cho việc bảo quản.

- Nhân viên thư viện làm công tác kiêm nhiệm cho nên có những thời điểm công tác nghiệp vụ chưa thật tốt.

Trường Tiểu học xã Nguyên Lý trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT Lý Nhân;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Hường

Tác giả: thnguyenly

Xem thêm

Bài giới thiệu sách tháng 9 năm 2018 về chủ đề An toàn giao thông
Bài thới thiệu sách 'Búp sen xanh' trong Ngày Hội đọc sách
Bài giơi thiệu sách tại thư viện lớp học
Hội thi Kể chuyện theo sách
Gioi thieu thu vien