tin tức-sự kiện

Kết quả hội thi GV dạy Giỏi cấp trường

STT

Họ tên giáo viên

Bài KTNL

Điểm bài dạy

Điểm SKKN

KQ

1

Nguyễn Thị Hiệp

9,0

18,75

9,0

Đạt

18,75

2

Trần Thị Hiền

9,0

18,75

9,0

Đạt

18,75

3

Đào Thị Thu Hiền

9,5

18

8,25

Đạt

18,25

4

Phạm Thị Quyên

8,5

18,3

8,0

Đạt

18,5

5

Trần Thị Huyền

9,25

17,3

8,0

Đạt

17,3

6

Dương Thị Kim Thoa

9,5

18,5

8,5

Đạt

18,5

7

Nguyễn Thị Doan

8,0

18

7,5

Đạt

17

8

Trần Thị Mai Liên

9,0

18,75

8,75

Đạt

18,75

9

Trần Thị Dung

8,5

18,5

8,25

Đạt

18,5

10

Trần Thị Chi

9,5

19

9,0

Đạt

18,5

11

Hoàng Kim Anh Tuấn

8,0

18

8,75

Đạt

17

12

Bùi Thị Thu Trà

9,25

18,9

9,0

Đạt

19

13

Nguyễn Thị Nga

8,5

18,0

8,5

Đạt

17,5

14

Phạm Thị Ngọc Linh

9,0

18,0

7,8

Đạt

18,0

15

Vũ Hồng Nhung

9,0

18,0

8,25

Đạt

18,0

16

Nguyễn Thị Thu Hòa

9,0

18.25

7,5

Đạt

18,3

17

Lê Thị Hằng

8,5

18,5

8,75

Đạt

18,5

18

Nguyễn Sỹ Đoàn

8,0

18,0

8,0

Đạt

18,0

19

Nguyễn Thị Hương Giang

8,5

18,5

8,25

Đạt

18,5

20

Trần Thị Tuyết Lan

9,0

17,1

8,25

Đạt

18,6

21

Đỗ Thị Thúy

8,5

18,3

8,0

Đạt

18,5

22

Trần Xuân Phước

8,5

18,5

8,25

Đạt

18,5

Ngày 18.11.2017
Tác giả: Đỗ Thị Thu Thủy

Xem thêm

Bài giới thiệu sách tháng 9 năm 2018 về chủ đề An toàn giao thông
Bài thới thiệu sách 'Búp sen xanh' trong Ngày Hội đọc sách
Bài giơi thiệu sách tại thư viện lớp học
Hội thi Kể chuyện theo sách
Gioi thieu thu vien