tin tức-sự kiện

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM HỌC 2018 - 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

Từ ngày 01/01/2019đến ngày 06/01/2019

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 01/01/2019

- Nghỉ Lễ tết Dương Lịch

- Nghỉ Lễ tết Dương Lịch

Thứ 3

Ngày 02/01/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 4

Ngày 03/01/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 5

Ngày 04/01/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 6

Ngày 05/01/2019

- Học bình thường

- Kiểm tra ĐKHKI môn Khoa học, LS-ĐL lớp 4, 5

- Học bình thường

Thứ 7

Ngày 06/01/2019

- BDHSG TDTT

- BDHS năng khiếu Toán, Tiếng anh lớp 5

- Họp Chi bộ

- Họp Tổ chuyên môn

- BDHS năng khiếu Toán, Tiếng anh lớp 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

Từ ngày 08/01/2019đến ngày 13/01/2019

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 08/01/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 3

Ngày 09/01/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 4

Ngày 10/01/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 5

Ngày 11/01/2019

- KTĐK HKI môn Toán, Tiếng Việt lớp 1, 2

- BDHS Toán, TV, TA lớp 5, BDHSG TDTT

- KTĐK HKI môn Toán, Tiếng Việt lớp 3

Thứ 6

Ngày 12/01/2019

- KTĐK HKI môn Toán, Tiếng Việt lớp 4

- BDHS Toán, TV, TA lớp 5, BDHSG TDTT

- KTĐK HKI môn Toán, Tiếng Việt lớp 5

Thứ 7

Ngày 13/01/2019

- Chấm bài KT ĐKHKI

- Chấm bài KT ĐKHKI

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Từ ngày 15/01/2019đến ngày 20/01/2019

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 15/01/2019

- KTĐK HKI môn Tiếng Anh lớp 3

- KTĐK HKI môn Tiếng Anh lớp 3

Thứ 3

Ngày 16/01/2019

- KTĐK HKI môn Tiếng Anh lớp 4

- Chấm VSCĐ khu A + Hồ sơ GV

- KTĐK HKI môn Tiếng Anh lớp 4

Thứ 4

Ngày 17/01/2019

- - KTĐK HKI môn Tiếng Anh lớp 5

- Chấm VSCĐ khu B + Hồ sơ GV

- GV hoàn thành việc nhập số liệu vào bảng tổng hợp đánh giá HS HKI

Thứ 5

Ngày 18/01/2019

- Học bình thường

- Chấm bài Tiếng Anh

- Học bình thường

Thứ 6

Ngày 19/01/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

- Họp BĐD CMHS trường

Thứ 7

Ngày 20/01/2019

- SHCMLT Môn Tiếng Anh

- SHCM theo tổ

- Họp CMHS toàn trường

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

Từ ngày 22/01/2019đến ngày 27/01/2019

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 22/01/2019

- Học bình thường

- Nộp BC thống kê HKI

- Bôc thăm thứ tự thi văn nghệ: Đ/c Huyền

- Học bình thường

Thứ 3

Ngày 23/01/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 4

Ngày 24/01/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

- Họp tại PGD: Đ/c Hường, Đ/c Mai

Thứ 5

Ngày 25/01/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 6

Ngày 26/01/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

- Tập văn nghệ

Thứ 7

Ngày 27/01/2019

- Tập văn nghệ

- BDHS Toán, TV, TA lớp 5, BDHSG TDTT

- Đại hội Chi bộ

Tác giả: TH xã Nguyên Lý

Xem thêm

Bài giới thiệu sách tháng 9 năm 2018 về chủ đề An toàn giao thông
Bài thới thiệu sách 'Búp sen xanh' trong Ngày Hội đọc sách
Bài giơi thiệu sách tại thư viện lớp học
Hội thi Kể chuyện theo sách
Gioi thieu thu vien