tin tức-sự kiện

KẾT QUẢ THI CHỮ VIỆT ĐẸP NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GD - ĐT LÝ NHÂN

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI VS - CĐ

TRƯỜNG TH XÃ NGUYÊN LÝ

NĂM HỌC 2018 - 2019

STT

Lớp

Tổng số điểm
2 bài thi + Vở

Điểm TB/1HS

Điểm TB1bài

Xếp thứ

Ghi chú

1

1A

134.75

26.95

8.98

6

2

1B

140.25

28.05

9.35

1

3

1C

138

27.60

9.20

2

4

1D

137.25

27.45

9.15

3

6

2A

136

27.20

9.07

5

7

2B

132.75

26.55

8.85

11

8

2C

132

26.40

8.80

12

9

2D

134

26.80

8.93

9

9

3A

134

26.80

8.93

9

10

3B

121.5

24.30

8.10

20

11

3C

125

25.00

8.33

18

12

3D

130.75

26.15

8.72

15

13

4A

131.75

26.35

8.78

13

14

4B

121.75

24.35

8.12

19

15

4C

127.5

25.50

8.50

16

16

4D

126

25.20

8.40

17

17

5A

136.75

27.35

9.12

4

18

5B

131

26.20

8.73

14

19

5C

161.25

26.88

8.96

8

20

5D

134.5

26.90

8.97

7

Nguyên Lý, ngày 15. tháng 01 năm 2019

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

Đỗ Thị Thu Thủy

Đỗ Thị Lan

Tác giả: TH XÃ NGUYÊN LÝ

Xem thêm

Bài giới thiệu sách tháng 9 năm 2018 về chủ đề An toàn giao thông
Bài thới thiệu sách 'Búp sen xanh' trong Ngày Hội đọc sách
Bài giơi thiệu sách tại thư viện lớp học
Hội thi Kể chuyện theo sách
Gioi thieu thu vien