tin tức-sự kiện

Kết quả kiểm tra vở HS lần 1
Phòng GD - ĐT Lý Nhân

Trường Tiểu học xã Nguyên Lý

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI "GIỮ VỞ SẠCH - VIẾT CHỮ ĐẸP" LẦN I

Năm học 2014 - 2015

STT

GV CHỦ NHIỆM

LỚP

Sĩ số

XL

XL CHUNG

XT

A

B

C

Số lượng

%

Số lượng

%

Số lượng

%

1

Nguyễn Thị Hiệp

1A

31

26

83,9

5

16,1

Đạt

6

2

Đào Thị Thu Hiền

1B

29

24

82,8

5

17,2

Đạt

7

3

Phạm Thị Quyên

1C

28

23

82,1

5

17,9

Đạt

8

4

Trần Thị Hiền

1D

28

24

85,7

4

14,3

Đạt

4

5

Trần Thị Huyền

1E

27

16

59,3

11

40,7

Không đạt

20

6

Dương Thị Kim Thoa

2A

30

27

90,0

3

10,0

Đạt

2

7

Nguyễn Thị Doan

2B

26

21

80,8

5

19,2

Đạt

9

8

Trần Thị Mai Liên

2C

31

24

77,4

7

22,6

Đạt

10

9

Đặng Thị Thùy Linh

2D

31

23

74,2

8

25,8

Đạt

14

10

Trần Thị Dung

3A

26

20

76,9

6

23,1

Đạt

12

11

Trần Thị Thu Thủy

3B

24

14

58,3

10

41,7

Không đạt

21

12

Trần Thị Chi

3C

25

21

84,0

4

16,0

Đạt

5

13

Hoàng Kim Anh Tuấn

3D

26

17

65,4

9

34,6

Không đạt

18

14

Bùi Thị Trà

4A

33

31

93,9

2

6,1

Đạt

1

15

Trần Thị Kim Liên

4B

31

19

61,3

12

38,7

Không đạt

19

16

Nguyễn Thị Nga

4C

31

24

77,4

7

22,6

Đạt

10

17

Phạm Thị Ngọc Linh

4D

29

21

72,4

8

27,6

Đạt

16

18

Nguyễn Thị Thu Hòa

5A

26

19

73,1

7

26,9

Đạt

15

19

Vũ Hồng Nhung

5B

24

17

70,8

7

29,2

Đạt

17

20

Nguyễn Thị Nhài

5C

25

19

76,0

6

24,0

Đạt

13

21

Lê Thị Hằng

5D

31

27

87,1

4

12,9

Đạt

3

Nguyên Lý, ngày 10 tháng 11 năm 2014

TM.BGH Người lập danh sách

Đỗ Thị Thu Thuỷ

Tác giả: Đỗ Thị Thu Thủy

Xem thêm

Bài giới thiệu sách tháng 9 năm 2018 về chủ đề An toàn giao thông
Bài thới thiệu sách 'Búp sen xanh' trong Ngày Hội đọc sách
Bài giơi thiệu sách tại thư viện lớp học
Hội thi Kể chuyện theo sách
Gioi thieu thu vien