tin tức-sự kiện

KÉT QUẢ KIỂM TRA VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP LẦN 2 NĂM HỌC 208-2019

PHÒNG GD ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH XÃ NGUYÊN LÝ

KẾT QUẢ KIỂM TRA VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP LẦN 2

NĂM HỌC 2018-2019

STT

GV CHỦ NHIỆM

LỚP

Sĩ số

XL

XL CHUNG

XT

Ghi chú

A

B

Số
lượng

TL
(%)

Số
lượng

TL
(%)

1

Đào Thị Thu Hiền

1A

35

33

94.3

2

5.7

Đạt

2

2

Nguyễn Thị Hiệp

1B

34

30

88.2

4

11.8

Đạt

9

3

Trần Thị Hiền

1C

35

33

94.3

2

5.7

Đạt

2

4

Vũ Hồng Nhung

1D

32

28

87.5

4

12.5

Đạt

10

5

Dương Thị Kim Thoa

2A

27

24

88.9

3

11.1

Đạt

6

6

Phạm Thị Quyên

2B

27

24

88.9

3

11.1

Đạt

6

7

Phạm Thị Yến

2C

25

18

72.0

7

28.0

Đạt

18

8

Lê Thị Hằng

2D

32

26

81.3

6

18.8

Đạt

14

9

Trần Thị Dung

3A

35

32

91.4

3

8.6

Đạt

4

10

Nguyễn Thị Nga

3B

32

23

71.9

9

28.1

Đạt

19

11

Hoàng Kim Anh Tuấn

3C

28

20

71.4

8

28.6

Đạt

20

12

Nguyễn Thị Lan Anh

3D

34

27

79.4

7

20.6

Đạt

16

13

Bùi Thị Thu Trà

4A

31

28

90.3

3

9.7

Đạt

5

14

Trần Thị Miền

4B

34

25

73.5

9

26.5

Đạt

17

15

Trần Thị Kim Liên

4C

25

20

80.0

5

20.0

Đạt

15

16

Trần Thị Mai

4D

24

20

83.3

4

16.7

Đạt

11

17

Đỗ Thị Lâm

5A

35

35

100.0

0

0.0

Đạt

1

18

Nguyễn Thị Nhài

5B

33

27

81.8

6

18.2

Đạt

13

19

Trần Thị Thu Thủy

5C

35

31

88.6

4

11.4

Đạt

8

20

Nguyễn Thị Liên Hương

5D

35

29

82.9

6

17.1

Đạt

12

Nguyên Lý ngày 15 tháng 01 năm 2019

TM.BLĐ

Người lập danh sách

Đỗ Thị Thu Thuỷ

Đỗ Thị Lan

Tác giả: thnguyenly

Xem thêm

Bài giới thiệu sách tháng 9 năm 2018 về chủ đề An toàn giao thông
Bài thới thiệu sách 'Búp sen xanh' trong Ngày Hội đọc sách
Bài giơi thiệu sách tại thư viện lớp học
Hội thi Kể chuyện theo sách
Gioi thieu thu vien