tin tức-sự kiện

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM HỌC 2018 - 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

Từ ngày 29/01/2019đến ngày 03/02/2019

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 29/01/2019

- Nghỉ Lễ tết Dương Lịch

- Nghỉ Lễ tết Dương Lịch

Thứ 3

Ngày 30/01/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 4

Ngày 31/01/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 5

Ngày 01/02/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 6

Ngày 02/02/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 7

Ngày 03/02/2019

- Họp tổ CM, bình xét thi đua theo tổ, SHCM theo tổ

- Đưa HSG TDTT tại trường THCS Nam Cao

- Đưa HSG TDTT tại trường THCS Nam Cao

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

Từ ngày 05/02/2019đến ngày 10/02/2019

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 05/02/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 3

Ngày 06/02/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 4

Ngày 07/02/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

- 14h45: hội nghị lấy phiếu tín nhiệm TTCM, TPCM

Thứ 5

Ngày 08/02/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 6

Ngày 09/02/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 7

Ngày 10/02/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Từ ngày 12/02/2019đến ngày 17/02/2019

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 12/02/2019

- Sơ kết HKI

- Họp chi bộ

- Quyết toán tài chính

- Học bình thường

Thứ 3

Ngày 13/02/2019

- CB, GV, NV vệ sinh trường lớp để chuẩn bị Nghỉ Tết Nguyên Đán

- CB, GV, NV vệ sinh trường lớp để chuẩn bị Nghỉ Tết Nguyên Đán

Thứ 4

Ngày 14/02/2019

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

Thứ 5

Ngày 15/02/2019

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

Thứ 6

Ngày 16/02/2019

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

Thứ 7

Ngày 17/02/2019

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

Từ ngày 19/02/2019đến ngày 24/02/2019

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 19/02/2019

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

Thứ 3

Ngày 20/02/2019

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

Thứ 4

Ngày 21/02/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 5

Ngày 22/02/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 6

Ngày 23/02/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 7

Ngày 24/02/2019

- SHCM theo tổ

Tác giả: TH xã Nguyên Lý

Xem thêm

Bài giới thiệu sách tháng 9 năm 2018 về chủ đề An toàn giao thông
Bài thới thiệu sách 'Búp sen xanh' trong Ngày Hội đọc sách
Bài giơi thiệu sách tại thư viện lớp học
Hội thi Kể chuyện theo sách
Gioi thieu thu vien