tin tức-sự kiện

ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA HĐNGLL,THƯ VIỆN,VSCĐ

Thực hiện công văn số 179/PGDĐT-NGLL ngày 17tháng 3 năm 2019của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân về hướng dẫn kiểm tra chéo hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục thể chất, y tế trường học; phong trào "Giữ vở sạch viết chữ đẹp" và công tác thư viện trường học cấp tiểu học năm học 2017-2018, trường Tiêủ học xã Nhân Khang báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh, giáo dục thể chất, y tế trường học; phong trào "Giữ vở sạch, viết chữ đẹp" và công tác thư viện từ đầu năm học 2018- 2019

Nghi thức Đội

36 ĐT võ cổtruyền

Giờ chơi trên sân trường

Nhà trường triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh; giới thiệu trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://WWW.hochiminh.vn) tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo lời Bác. Đề ra những nội dung phù hợp với đối tượng học sinh. Tuyên truyền để cán bộ, giáo viên trẻ và học sinh tích cực tham gia cuộc thỉ trực tuyến " Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh" lần V- 2018.

Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với công an xã, xóm trong việc đảm bảo an ninh, trật tự trường học. Thường xuyên giáo dục học sinh cảnh giác với người lạ, không nghe theo sự lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. Giáo dục học sinh đoàn kết, không dánh cãi chửi nhau.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu, giải pháp công tác giáo dục an toàn giao thông theo sự chỉ đạo tại Công văn số 708/PGDĐT-NGLL ngày 12/9/2017 về triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2018-2019của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân.

Tổ chức tốt hoạt động giáo dục ngoại khoá an toàn giao thông đường bộ cho học sinh theo hướng dẫn.

Thường xuyên giáo dục nhắc nhở học sinh thực hiện tốt các quy định khi tham gia giao thông trong các giờ chào cờ đầu tuần.

Quán triệt tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện Quy định về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Triển khai thực hiện nghiêm túc việc tổ chức mặc đồng phục của học sinh theo quy định tại các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về bảo đảm an ninh trật tự; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống cháy nổ; phòng chống thảm họa thiên tai; phòng chống bạo lực học đường.

Kết quả: Trường luôn đảm bảo an ninh, trật tự trường học, không có hiện tượng lôi kéo học sinh tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội: Không có học sinh đánh nhau gây thương tích; không có học sinh vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện tốt công tác giáo dục an toàn giao thông theo đúng quy định và sự chỉ đạo: 100% số lớp thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy an toàn giao thông. 100% số lớp thực hiện nghiêm túc giáo dục ngoại khoá an toàn giao thông theo "Dự án đi tới trường an toàn- về đến nhà an toàn". 100% số học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông và an toàn khi tham gia giao thông.

Thực hiện tốt công tác giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm: Không có học sinh vi phạm pháp luật, không có học sinh vi phạm các tệ nạn xã hội.

100% số học sinh thực hiện mặc đồng phục theo quy định của nhà trường và biết giữ gìn sạch đẹp.

Thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tổ chức giáo dục ngoại khoá cho học sinh về công tác phòng cháy chữa cháy 1 tiết vào giờ chào cờ ngày 23/10/2017.

4. Công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học

Nhà trường đã triển khai thực hiện hiệu quả nội dung công tác giáo dục thể chất, thể thao trong trường học theo quy định tại các văn bản hướng dẫn sau: Nghị định số 11/2015/NĐ-CP ngày 31/01/2015 của Chính phủ quy định về giáo dục thể chất và thể thao trong trường học; Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề ántổ thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế đọ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên thể duc, thể thao; Quyết định số 14/2001/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành Quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học; Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên; Quyết định số 72/2008/QĐ-BGD về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động Thể dục, thể thao ngoại khoá cho học sinh, sinh viên.

Tham gia bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ đối với giáo viên giáo dục thể chất và thể thao trường học thông qua việc dự giờ trao đổi góp ý và chỉ đạo giáo viên tăng cường tự học tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Chỉ đạo thực hiện giảng dạy nghiêm túc chương trình môn Thể dục; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hoạt động thể dục giữa giờ và các trò chơi thực hiện ở ngoài giờ lên lớp.

Thường xuyên giáo dục học sinh phòng chống tai nạn thương tích thông qua việc giáo dục học sinh chơi các trò chơi bổ ích, không chơi các trò chơi nguy hiểm dễ gây thương tích. Tổ chức cho học sinh chơi các trò chơi dân gian, các trò chơi bổ ích như: nhảy dây ( dây do nhà trường phát cho các lớp ), đánh cầu lông, mèo đuổi chuột, kéo co, bịt mắt bắt dê.... Thường xuyên giáo dục phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh.

Tổ chức tốt Hội khoẻ phù đổng cấp trường. Thành lập câu lạc bộ thể dục thể thao và tổ chức hướng dẫn các thành viên trong câu lạc bộ hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Tích cực bồi dưỡng học sinh năng khiếu để các em tham gia Hội khoẻ Phù Đổng cấp huyện đạt kết quả tốt.

Kết quả:

100% số học sinh thuộc và tập đúng các động tác của bài thể dục buổi sáng, bài thể dục và múa hát giữa giờ, bài võ cổ truyền Việt Nam và hô các khẩu ngữ sau khi tập thể dục tập thể theo quy định.

Thành lập và hoạt động hiệu quả câu lạc bộ thể thao trong nhà trường.

Không có học sinh bị tai nạn thương tích nghiêm trọng; không có học sinh mất an toàn do đuối nước.

Kết quả thi thể dục thể thao cấp huyện chưa cao.

5. Công tác Y tế trường học

Nhà trường cử một đồng chí phụ trách công tác y tế trường học, quản lý, theo dõi, bổ sung tủ thuốc, liên hệ với cán bộ y tế xã trong việc khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh. Trang bị tủ thuốc tới tận các lớp gồm dầu gió, bông, gạc, cồn để các đồng chí giáo viên kịp thời sơ cứu khi cần thiết.

Thực hiện các quy định về công tác y tế trường học: Tổ chức triển khai các quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác y tế trường học ; Kế hoạch hành động phòng chống HIV/AIDS của ngành giáo dục giai đoạn 2012-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 5330/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2012; Quy định về hoạt động Chữ Thập đỏ trong trường học theo Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014.

Nhà trường tuyên truyền, giáo dục học sinh ở từng thời điểm kịp thời ý thức phòng chống các dịch, bệnh, tật trong trường học (cúm A H1N1, cúm A H5N1, cúm AH7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người, tay-chân-miệng, sởi, rubella, nha học đường, mắt học đường, cong vẹo cột sống, lao, sốt rét, sốt xuất huyết, giun sán, ...)

Trong các giờ chào cờ, giáo dục học sinh thực hiện tốt các quy định về vệ sinh cá nhân, vệ sinh tr­ường học, nước sạch và vệ sinh môi trư­ờng, đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng tránh tai nạn thương tích, tác hại của thuốc lá.

Trong các giờ chào cờ đầu tuần, thường xuyên giáo dục, nhắc nhở học sinh không ăn quà ở cổng trường mà phải ăn ở nhà trước khi đi học để đảm bảo sức khoẻ và giữ sạch trường lớp.

Nhà trường tích cực tuyên truyền về công tác bảo hiểm y tế học sinh: phổ biến tới học sinh trong các giờ chào cờ, các buổi sinh hoạt lớp; phổ biến tới phụ huynh trong buổi họp phụ huynh học sinh đầu năm học.

Nhà trường luôn chú trọng đến việc xây dựng, sử dụng và bảo quản các công trình cấp nước và vệ sinh trong trường học. Trường có đủ nước sạch cho giáo viên và học sinh uống thông qua đặt mua nước bình đóng sẵn; có đủ nước sạch cho giáo viên và học sinh rửa chân tay qua nguồn nước giếng khoan lọc; có công trình vệ sinh hợp vệ sinh.

Kết quả:

Tuyên truyền phòng, chống các dịch, bệnh tật trong trường học đầy đủ kịp thời, hiệu quả.

Đảm bảo môi trường nhà trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp hiệu quả, thường xuyên tư vấn và truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; phòng, chống HIV/AIDS.

Một số hình ảnh của buổi kiểm tra:

Tác giả: thnguyenly

Xem thêm

Bài giới thiệu sách tháng 9 năm 2018 về chủ đề An toàn giao thông
Bài thới thiệu sách 'Búp sen xanh' trong Ngày Hội đọc sách
Bài giơi thiệu sách tại thư viện lớp học
Hội thi Kể chuyện theo sách
Gioi thieu thu vien