tin tức-sự kiện

Kết quả kiểm tra VSCĐ của HS lần 2

KẾT QUẢ KIỂM TRA 'VỞ SẠCH - CHỮ ĐẸP' CỦA HỌC SINH LẦN II

NĂM HỌC 2018- 2019

STT

GV CHỦ NHIỆM

LỚP

Sĩ số

XL

XL CHUNG

XT

A

B

C

Số lượng

%

Số lượng

%

Số lượng

%

1

Nguyễn Thị Hiệp

1A

31

26

83,9

5

16,1

Đạt

7

2

Đào Thị Thu Hiền

1B

29

23

79,3

6

20,7

Đạt

12

3

Phạm Thị Quyên

1C

28

23

82,1

5

17,9

Đạt

8

4

Trần Thị Hiền

1D

28

25

89,3

3

10,7

Đạt

3

5

Trần Thị Huyền

1E

26

19

73,1

7

26,9

Đạt

17

6

Dương Thị Kim Thoa

2A

29

23

79,3

6

20,7

Đạt

12

7

Nguyễn Thị Doan

2B

27

21

77,8

6

22,2

Đạt

14

8

Trần Thị Mai Liên

2C

31

25

80,7

6

19,4

Đạt

9

9

Đặng Thị Thùy Linh

2D

31

22

71,0

9

29,0

Đạt

19

10

Trần Thị Dung

3A

26

22

84,6

4

15,4

Đạt

5

11

Trần Thị Thu Thủy

3B

24

17

70,8

7

29,2

Đạt

20

12

Trần Thị Chi

3C

26

22

84,6

4

15,4

Đạt

5

13

Hoàng Kim Anh Tuấn

3D

26

17

65,4

9

34,6

Không đạt

21

14

Bùi Thị Trà

4A

33

31

93,9

2

6,1

Đạt

1

15

Trần Thị Kim Liên

4B

31

24

77,4

7

22,6

Đạt

15

16

Nguyễn Thị Nga

4C

31

25

80,7

6

19,4

Đạt

9

17

Phạm Thị Ngọc Linh

4D

31

23

74,2

8

25,8

Đạt

16

18

Nguyễn Thị Thu Hòa

5A

25

20

80,0

5

20,0

Đạt

11

19

Vũ Hồng Nhung

5B

24

21

87,5

3

12,5

Đạt

4

20

Nguyễn Thị Nhài

5C

25

18

72,0

7

28,0

Đạt

18

21

Lê Thị Hằng

5D

30

28

93,3

2

6,7

Đạt

2

Nguyên Lý, ngày 10 tháng 11 năm 2014

TM.BGH

Người lập danh sách

ĐỖ THỊ THU THỦY

TRẦN VĂN HỒNG

TỔNG HỢP
Tác giả: Đỗ Thị Thu Thủy

Xem thêm

Bài giới thiệu sách tháng 9 năm 2018 về chủ đề An toàn giao thông
Bài thới thiệu sách 'Búp sen xanh' trong Ngày Hội đọc sách
Bài giơi thiệu sách tại thư viện lớp học
Hội thi Kể chuyện theo sách
Gioi thieu thu vien