tin tức-sự kiện

Kế Hoạch hoạt động thư viện năm học 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH XÃ NGUYÊN LÝ

Số: 15/KH-TTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nguyên Lý, ngày 10 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THƯ VIỆN

Năm học 2017- 2018

Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục; Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 3868/BGDĐT-GDTH ngày 22/8/2017 về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2017-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1246/SGDĐT-GDTH ngày 05/9/2015 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2017-2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam;

Căn cứ hướng dẫn số 703/PGDDT-GDTH ngày 12/9/2017 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017-2018;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 và tình hình thực tế của địa phương, của nhà trường; trường Tiểu học xã Nguyên Lý xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2017-2018 như sau:

A.Đặc điểm tình hình

1. Lớp - học sinh:

Khối

Số lớp

Số học sinh

Nữ

Bình quân HS/lớp

Khuyết tật

Lưu ban

Con gia

đình nghèo

Con TB, BB

1

4

116

54

29

2

3

2

4

126

63

31

1

3

4

118

55

30

1

4

4

140

79

35

1

5

4

118

57

30

4

Cộng

20

618

308

29

9

3

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

* Tổng số cán bộ giáo viên: 35

+ Chia theo viên chức, loại hợp đồng lao động

Tổng

Quản lý

Giáo viên

Nhân viên

Tổng

Biên chế

HĐ 68

HĐ NH

Tổng

Biên chế

Tổng

Biên chế

HĐ 68

HĐ NH

Tổng

Biên chế

HĐ 68

HĐ NH

29

27

1

1

3

3

24

24

0

0

2

1

1

+ Chia theo trình độ

Tổng số

Trình độ

Tổng số đảng viên

Trung cấp chính trị

Có chứng chỉ B tin học

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

Quản lý

3

3

0

3

3

3

Giáo viên

24

11

12

1

14

0

24

Nhân viên

2

2

0

2

Tổng số

29

16

12

1

17

3

29

3) Cơ sở vật chất:

- Diện tích 15.000 m2, chưa được cấp quyền sử dụng đất.

- Số phòng học: 20 phòng. Trong đó cao tầng 18 phòng.

- Bàn ghế: tổng 423 bộ, trong đó đạt chuẩn: 423 bộ, chưa đạt chuẩn: 0 bộ.

- Có 2 nhà vệ sinh tự hoại dành cho giáo viên, 2 nhà vệ sinh tự hoại dành cho học sinh.

- Có 2 hệ thống nước sạch ở 2 khu.

  1. Thuận lợi, khó khăn

A,Thuận lợi :

Thư viện luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, của Ban lãnh đạo nhà trường, Ban đại diện hội cha mẹ học sinh luôn chăm lo đến cơ sở vật chất, sách cũng như đồ dùng dạy học của thư viện trường nhằm đáp ứng tốt cho công việc dạy và học.

Cán bộ giáo viên tương đối ổn định, 100% đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, có lòng nhiệt tình công tác và ý thức ham học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng hiểu biết.

Nhà trường có các tủ sách gồm 3 bộ phận theo quy định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT với số lượng đầu sách tương đối nhiều. Học sinh toàn trường có đầy đủ sách giáo khoa. Thư viện trường có tủ sách giáo khoa dùng chung .

Sách nghiệp vụ, sách tham khảo: quyển với nội dung phong phú: Có các văn bản, nghị quyết của Đảng, sách về công cụ tra cứu, từ điển, các sách bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nâng cao trình độ chuyên môn…

Sách truyện thiếu nhi cũng chiếm một số lượng lớn đáp ứng được nhu cầu đọc sách của các em.

b. Khó khăn:

Hoạt động cho giáo viên và học sinh mượn sách hàng ngày gặp những khó khăn nhất định. Giáo viên, học sinh dạy và học cả ngày nên thời gian dành cho việc đọc sách ngay tại thư viện không nhiều.

Cán bộ thư viện còn phải kiêm nhiệm nhiều công việc nên thời gian còn bị hạn chế.

Năm học 2017-2018, nhà trường đang xây dựng thêm cơ sở vật chất, kho sách đang trong quá trình xây dựng nên kho sách chưa được xếp lên giá cố định.

5. Tổng số sách báo tập chí trong thư viện:

+ Sách nghiệp vụ: 1184 bản.

+ Sách giáo khoa: 3051 bản.

+ Sách tham khảo: 2174 bản.

+ Báo tạp chí là: 1750 bản

6. Tổng số độc giả :

- Cán bộ giáo viên tới thư viện đọc sách và mượn sách là 35 đ/c đạt 100%.

- Học sinh đọc sách là 618 học sinh. Học sinh các khối lớp đọc sách tại thư viện góc lớp

Thư viện tổ chức cho mượn sách vào tất cả các buổi trong tuần.

B.Kế hoạch hoạt động thư viện

1/ Công tác tổ chức quản lý:

-Phó hiệu trưởng quản lý hành chính chỉ đạo công tác thư viện – thiết bị; cán bộ thư viện thực hiện theo dõi, phụ trách tổ chức hoạt động thư viện – thiết bị.

-Thành lập tổ cộng viên thư viện gồm đại diện Ban lãnh đạo, cán bộ thư viện – thiết bị, tổng phụ trách đội và giáo viên chủ nhiệm các lớp cùng tham gia, có đại diện học sinh các lớp.

2/ Kế hoạch hoạt động thư viện

a.Tổ chức giới thiệu sách, báo:Thư viện công khai giới thiệu sách, báo chủ đề, chủ điểm hàng tháng, hàng tuần để cho giáo viên và học sinh dễ dàng theo dõi, sử dụng tài liệu, sách, báo …

Tổ chức đọc sách hàng tuần, có danh mục sách theo từng môn loại. Thống kê lượt đọc sách của giáo viên và học sinh thông qua sổ mượn sách và theo dõi của cộng tác viên thư viện.

b.Tổ chức tuyên truyền – giáo dục qua sách, báo:

Thư viện có nội dung hoạt động phù hợp với giáo dục toàn diện cho học sinh, với công việc của giáo viên và với tâm lý lứa tuổi học sinh. Tổ chức các hoạt động ngoại khoá, tổ chức các hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện của nhà trường như: Tổ chức các cuộc thi đố vui để học, kết hợp với đội TNTP HCM tổ chức thi Rung chuông vàng , phát huy vai trò trung tâm của học sinh. Vận động học sinh học và làm theo sách dưới sự chỉ đạo của hiệu trưởng.

c.Tổ chức tăng cường sách báo cho thư viện:

-Hàng năm mua bổ sung các loại sách tham khảo, sách nghiệp vụ, sách đạo đức, sách truyện …để thoả mãn nhu cầu và tâm lý đọc sách của giáo viên và học sinh.

-Huy động học sinh quyên góp sách cũ bổ sung cho thư viện ngày càng phong phú.

C. Công tác quản lý bảo quản:

1. Các loại sách báo – thiết bị:

- Thường xuyên sắp xếp để chống mối mọt, bụi bẩn, tạo thư mục, phân loại để quản lý giới thiệu.

- Có đủ hồ sơ sổ sách để theo dõi hoạt động; hàng tháng có kế hoạch và sơ kết đánh giá cụ thể.

2. Tổ chức kiểm kê thanh lý, mua sắm mới nhằm thúc đẩy hoạt động thư viện ngày càng thân thiện thu hút đông bạn đọc đến với thư viện.

D. Biện pháp thực hiện:

- Phối hợp thường xuyên với đội TNTP HCM tổ chức phong trào thi đua đọc sách.

- Xây dựng và tổ chức tốt mạng lưới cộng tác viên thư viện trong việc tổ chức sắp xếp, giới thiệu sách, theo dõi việc đọc sách của giáo viên và học sinh.

- Xây dựng hoạt động thư viện lớp học đưa sách đến gần với các em học sinh hơn, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các em tiếp cận với sách.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2017-2018.

HIỆU TRƯỞNG CÁN BỘ THƯ VIỆN

Phạm Thị Hường Đỗ Thị Lan

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

Tháng

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

8

2017

- Thư viện chuẩn bị phục vụ năm học 2017-2018

-Vệ sinh dọn dẹp kho sách

-Kiểm tra, bổ sung kho sách.

-Bổ sung các loại sổ sách trang thiết bị phục vụ công tác quản lí, nghiệp vụ.

- Sắp xếp ổn định lại kho sách trong thư viện.

01/8/2017

đến

30/8/ 2018

CBTV

9

2017

- Tham gia các hoạt động của nhà trường đầu năm học mới.

- Tiếp tục cho học giáo viên, học sinh mượn sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo.

- Hướng dẫn học sinh sử dụng các loại sách bài tập, sách bổ trợ, tập bản đồ do nhà xuất bản Giáo Dục xuất bản.

- Lập kế hoạch hoạt động thư viện: Học sinh đọc sách theo khối/tuần.

- Phát động phong trào đọc sách trong toàn trường, hình thành văn hóa đọc trong nhà trường.

01/09/2017

Đến

30/09/2017

CBTV

10

2017

- Tổ chức bổ sung sách cho thư viện, trước hết ưu tiên bổ sung SGK, STK trong danh mục STK do bộ GD và ĐT quy định.

- Thực hiện việc xử lí kỹ thuật sách, báo, tài liệu. In sổ các đầu sách mới nhập.

- Tham gia việc điều tra khảo sát SGK đầu năm học theo chỉ đạo của sở GD và ĐT (nếu có yêu cầu).

- Thực hiện việc xử lí kỹ thuật sách, báo, tài liệu trong thư viện.

- Lau chùi tủ đựng sách, báo.

- Chuẩn bị tài liệu tham khảo làm thư mục giới thiệu sách.

1/10/2017

Đến

30/10/2017

CBTV

11

2017

- Giới thiệu thư mục: “Tấm gương người thầy”

- Dọn dẹp kho sách đã xây dựng xong và tiến hành chuyển sách lên

- Theo dõi giáo viên sử dụng tài liệu, sách báo.

- Tiếp tục bổ sung và xử lí kỹ thuật tài liệu mới bổ sung.

- Bổ sung, hướng dẫn học sinh sách giáo khoa, sách bài tập, STK phục vụ ôn tập, kiểm tra học kỳ I.

1/11/2017

Đến

31/11/2017

CBTV

12

2017

- Tiếp tục công tác chuyển sách lên thư viện mới

- Tiếp tục bổ sung sách, báo, tài liệu cho thư viện và tổ chức xử lí kỹ thuật.

- Giới thiệu SGK, STK phục vụ học kỳ II, tổ chức cho HS mượn sách trong thư viện, đồng thời hướng dẫn vận động HS dùng lại SGK cũ.

- Báo cáo kết quả hoạt động của thư viện, trường học phục vụ học kỳ I.

- Giới thiệu sách: “Kể chuyện Bác Hồ”

- Nhập sách vào phần mềm thư viện.

1/12/2017

Đến

30/12/2017

CBTV

1

2018

- Tiếp tục công tác chuyển sách lên thư viện mới, xếp sách lên giá sách

- Tiếp tục phát hành SGK đồng thời với việc cho thuê, cho mượn SGK, sách STK bổ trợ, các sách bài tập, vở bài tập phục vụ cho học kỳ II.

- Tiếp tục kiểm tra đôn đốc phong trào đọc sách

- Tiếp tục xử lí kỹ thuật tài liệu

01/1/2018

Đến

30/1/2018

CBTV

2

2018

- Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra và phát triển phong trào đọc sách.

- Tiến hành cho học sinh mượn trả sách TV theo đúng thời gian quy định trong tuần

01/02/2018

Đến

28/02/2018

CBTV

3

2018

- Tiến hành cho học sinh mượn trả sách TV theo đúng thời gian quy định trong tuần

- Đề xuất nhà trường mua sách mới cho thư viện

- Tiến hành thu hồi sách học sinh và giáo viên mượn trả sách TV theo đúng thời gian quy định trong tuần.

- Đón đoàn kiểm tra chéo hoạt động ngoài giờ lên lớp

01/03/2018

Đến

30/03/2018

CBTV

4

2018

- Chuẩn bị kế hoạch thu hồi sách giáo khoa và sách tham khảo cuối năm 2017-2018.

- Kết hợp với tổ cộng tác viên tu bổ, bao bọc, sắp xếp lại thư viện.

- Thu hồi lại sách thư viện cho mượn trong tuần đúng thời gian quy đinh.

1/04/2018

Đến

30/04/2018

CBTV

5

2018

- Chuẩn bị kế hoạch, dự trù bổ sung sách Giáo khoa và Tham khảo năm học 2018-2019.

- Tổ chức quyên góp sách giáo khoa cũ để xây dựng Tủ sách dùng chung.

- Làm báo cáo tổng kết hoạt động của thư viện năm học 2017-2018.

- Chuẩn bị kế hoạch thu hồi sách giáo khoa và sách tham khảo GV mượn cuối năm 2017-2018.

- Tiến hành thu hồi sách cho mượn.

- Kiểm kê kho sách.

1/05/2018

Đến

31/05/2018

CBTV

6 - 7

2018

- Tổ chức vệ sinh dọn dẹp kho sách.

- Kết hợp với tổ cộng tác viên học sinh thư viện sắp xếp lại kho sách

1/6/2018

đến

30/7/2018

CBTV

CTVTV

Tác giả: TH xã Nguyên Lý

Xem thêm

Bài giới thiệu sách tháng 9 năm 2018 về chủ đề An toàn giao thông
Bài thới thiệu sách 'Búp sen xanh' trong Ngày Hội đọc sách
Bài giơi thiệu sách tại thư viện lớp học
Hội thi Kể chuyện theo sách
Gioi thieu thu vien