tin tức-sự kiện

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2018 - 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

Từ ngày 02/10/2018đến ngày 07/10/2018

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 02/10/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 3

Ngày 03/10/2018

- Học bình thường

- Học sinh nghỉ để đi đón trung thu

- Sinh hoạt chuyên môn

Thứ 4

Ngày 04/10/2018

- - Học sinh nghỉ để đi đón trung thu

- - Học sinh nghỉ để đi đón trung thu

Thứ 5

Ngày 05/10/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 6

Ngày 06/10/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 7

Ngày 07/10/2018

- Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và lao động

- Cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn để chuẩn bị coi thi GV biên chế ở PGD

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

Từ ngày 09/10/2018đến ngày 14/10/2018

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 09/10/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 3

Ngày 10/10/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 4

Ngày 11/10/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 5

Ngày 12/10/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 6

Ngày 13/10/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 7

Ngày 14/10/2018

- Thi GVG

- Đại hội Liên đội

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Từ ngày 16/10/2018đến ngày 21/10/2018

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 16/10/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 3

Ngày 17/10/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 4

Ngày 18/10/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 5

Ngày 19/10/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 6

Ngày 20/10/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 7

Ngày 21/10/2018

- Sinh hoạt chuyên môn liên trường

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

Từ ngày 23/10/2018đến ngày 28/10/2018

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 23/10/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 3

Ngày 24/10/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 4

Ngày 25/10/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 5

Ngày 26/10/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 6

Ngày 27/10/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 7

Ngày 28/10/2018

- Thi GVG

- Tập cờ Vua, bóng bàn, bóng đá

- Tập cờ Vua, bóng bàn, bóng đá

Tác giả: thnguyenly

Xem thêm

Bài giới thiệu sách tháng 9 năm 2018 về chủ đề An toàn giao thông
Bài thới thiệu sách 'Búp sen xanh' trong Ngày Hội đọc sách
Bài giơi thiệu sách tại thư viện lớp học
Hội thi Kể chuyện theo sách
Gioi thieu thu vien