tin tức-sự kiện

GIỚI THIỆU THƯ MỤC SÁCH GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG

THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG

LỜI GIỚI THIỆU

Các thầy, cô giáo và các em học sinh thân mến !

Hiện nay, nội dung Giáo dục kĩ năng sống được rất nhiều quốc gia trên thế giới đưa vào cho học sinh các trường phổ thông dưới nhiều hình thức khác nhau.

Ở Việt Nam để nâng cao chất lượng giáo dụctoàn diện thế hệ trẻ , đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và nhu cầu phát triển của người học. Chương trình giáo dục kĩ năng sống được coi như một nội dung cửa chất lượng giáo dục.

Để đáp ứng được nhu cầu của giáo viên và học sinh, giúp các thầy cô giáo và các em học sinh dễ dàng tìm và lựa chọn được những cuốn sách cần thiết cho mình, Thư viện Trường Tiểu học Liên châu đã biên soạn raThư mục giới thiệu sách Giáo dục kĩ năng sốngmà tủ sách nhà trường đang có. Hân hạnh giới thiệu:

1. Lý do, mục đích:

- Giúp toàn thể giáo viên và học sinh thấy được việc tiếp cận kĩ năng sống thực chất là : học để biết, học để làm , học để khẳng định mình và học để cùng chung sống rất cần thiết trong sự nghiệp giáo dục ngày nay..

- Để đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh trong trường. Thư viện trường tiểu học Liên châu xin kính gửi tới thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh bản thư mục"Sách giáo dục kĩ năng sống"chọn tài liệu phù hợp thiết thực với độ tuổi cấp học.

Các đầu sách dưới đây đều có trong thư viện trường, thư viện rất vui và hân hạnh được đón chào các bạn đến đọc, tìm hiểu, nghiên cứu học tập.

2. Đối tượng

Tôi biên soạn thư mục giáo dục kĩ năng sống nhằm phục vụ cho tất cả đối tương là: Lãnh đạo quản lí, cán bộ giáo viên, học sinh trong toàn trường kể cả các bậc phụ huynh học sinh.

3. Cấu trúc

-Thư mục gồm 2 phần:

+ Phần 1: Giới thiệu tên sách.

+ Phần 2: Nội dung mô tả

3.1.Giới thiệu tên sách

+ Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1

+ Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 2

+ Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 3

+. Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 4

+. Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 5

3.2. Nội dung mô tả

3.2.1.Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1

Mô tả

Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1/ TS. Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên), Ths Mai Mỹ Hạnh, Ts Nguyễn Thị Minh Hồng, Ths. Đỗ Tất Thiên, Phan Minh Biên Thùy. NXB Giáo dục, 2017.- 63tr.; 17 x 24cm, 22.000 đ

*Tóm Tắt:Cuốn sách được biên soạn nhằm giúp giáo viên có thêm hiểu biết chung về kỹ năng sống về nội dung, cách thức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh như: Kĩ năng bảo vệ và phát triển bản thân, Kĩ năng giao tiếp bạn bè, Kĩ năng ứng xử trong gia đình, Kĩ năng học tập và giao tiếp trong trường học, Kĩ năng giao tiếp và ứng xử xã hội, Kĩ năng sinh tồn.

Cuốn sách gồm 12 bài:

Bài 1: Kĩ năng hào nhập môi trường mới

Bài 2: Kĩ năng diễn đạt điều muốn nói

Bài 3: Kĩ năng làm quen bạn mới

Bài 4: Kĩ năng thể hiện là người bạn tốt

Bài 5: Kĩ năng thể hiện lễ phép trong gia đình

Bài 6: Kĩ năng thể hiện tình yêu thương trong gia đình

Bài 7: Kĩ năng vệ sinh cá nhân

Bài 8: Kĩ năng tự chuẩn bị đồ dùng học tập, trang phục đến trường

Bài 9: Kĩ năng gìn giữ vệ sinh chung

Bài 10: Kĩ năng bảo vệ cây xanh

Bài 11: Kĩ năng ứng xử khi tiếp xúc với người lạ

Bài 12: Kĩ năng ứng xử khi bị lạc

3.2.2. Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 2

*Mô tả

Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 2/ TS. Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên), Ths Mai Mỹ Hạnh, Ts Nguyễn Thị Minh Hồng, Ths. Đỗ Tất Thiên, Phan Minh Biên Thùy. NXB Giáo dục, 2017.- 72tr.; 17 x 24cm, 22.000 đ.

Tóm tắt: Cuốn sách được biên soạn nhằm giúp giáo viên có thêm hiểu biết chung về kỹ năng sống về nội dung, cách thức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh như: Kĩ năng bảo vệ và phát triển bản thân, Kĩ năng giao tiếp bạn bè, Kĩ năng ứng xử trong gia đình, Kĩ năng học tập và giao tiếp trong trường học, Kĩ năng giao tiếp và ứng xử xã hội, Kĩ năng sinh tồn.

Cuốn sách gồm 12 bài:

Bài 1: Kĩ năng bảo vệ bản thân

Bài 2: Kĩ năng xây dựng sự tự tin vào bản thân

Bài 3: Kĩ năng quan tâm, giúp đỡ bạn

Bài 4: Kĩ năng chia sẻ cùng bạn

Bài 5: Kĩ năng thể hiện tình yêu thương

Bài 6: Kĩ năng thể hiện trách nhiệm khi làm việc nhà

Bài 7: Kĩ năng làm việc nhóm

Bài 8: Kĩ năng giao tiếp ở trường học

Bài 9: Kĩ năng giao tiếp nơi công cộng

Bài 10: Kĩ năng quan sát hiệu quả

Bài 11: Kĩ năng ứng xử khi ở nhà một mình

Bài 12: Kĩ năng phân biệt thực phẩm an toàn

3.2.3.Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 3

*Mô tả

Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 3/ TS. Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên), Ths Mai Mỹ Hạnh, Ts Nguyễn Thị Minh Hồng, Ths. Đỗ Tất Thiên, Phan Minh Biên Thùy. NXB Giáo dục, 2017.- 72tr.; 17 x 24cm, 22.000 đ.

Tóm tắt: Cuốn sách được biên soạn nhằm giúp giáo viên có thêm hiểu biết chung về kỹ năng sống về nội dung, cách thức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh như: Kĩ năng bảo vệ và phát triển bản thân, Kĩ năng giao tiếp bạn bè, Kĩ năng ứng xử trong gia đình, Kĩ năng học tập và giao tiếp trong trường học, Kĩ năng giao tiếp và ứng xử xã hội, Kĩ năng sinh tồn.

Cuốn sách gồm 12 bài:

Bài 1: Kĩ năng nhận thức bản thân

Bài 2: Kĩ năng chịu trách nhiệm về bản thân

Bài 3: Kĩ năng kết bạn

Bài 4: Kĩ năng lắng nghe tích cực

Bài 5: Kĩ năng giúp đỡ ông bà, cha mẹ

Bài 6: Kĩ năng chia sẻ cùng người thân

Bài 7: Kĩ năng lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch học tập

Bài 8: Kĩ năng tự học

Bài 9: Kĩ năng làm thủ lĩnh

Bài 10: Kĩ năng thể hiện lối sống văn minh

Bài 11: Kĩ năng ứng xử khi mọi người gặp sự cố

Bài 12: Kĩ năng sơ cứu vết thương

3.2.4.Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 4

*Mô tả

Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 4/ TS. Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên), Ths Mai Mỹ Hạnh, Ts Nguyễn Thị Minh Hồng, Ths. Đỗ Tất Thiên, Phan Minh Biên Thùy. NXB Giáo dục, 2017.- 69tr.; 17 x 24cm, 22.000 đ.

* Tóm tắt:Cuốn sách được biên soạn nhằm giúp giáo viên có thêm hiểu biết chung về kỹ năng sống về nội dung, cách thức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh như: Kĩ năng bảo vệ và phát triển bản thân, Kĩ năng giao tiếp bạn bè, Kĩ năng ứng xử trong gia đình, Kĩ năng học tập và giao tiếp trong trường học, Kĩ năng giao tiếp và ứng xử xã hội, Kĩ năng sinh tồn.

Cuốn sách gồm 12 bài:

Bài 1: Kĩ năng làm chủ cảm xúc

Bài 2: Kĩ năng xây dựng thời kháo biểu

Bài 3: Kĩ năng giải quyết mâu thuẫn

Bài 4: Kĩ năng ứng xử với bạn bè

Bài 5: Kĩ năng thể hiện trách nhiệm với gia đình

Bài 6: Kĩ năng thể hiện lòng hiếu thảo

Bài 7: Kĩ năng tư duy sáng tạo

Bài 8: Kĩ năng thuyết trình

Bài 9: Kĩ năng bảo vệ môi trường

Bài 10: Kĩ năng nhận diện tình huống nguy hiểm

Bài 11: Kĩ năng thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn

Bài 12: Kĩ năng ứng phó khi gặp mưa to, sấm sét

3.2.5. Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở tiểu học lớp 5

*Mô tả

Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 5/PGS. TS. Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên), Ths Mai Mỹ Hạnh, Ts Nguyễn Thị Minh Hồng, Ths. Đỗ Tất Thiên, Phan Minh Biên Thùy. NXB Giáo dục, 2017.- 72tr.; 17 x 24cm, 22.000 đ.

* Tóm tắt:Cuốn sách được biên soạn nhằm giúp giáo viên có thêm hiểu biết chung về kỹ năng sống về nội dung, cách thức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh như: Kĩ năng bảo vệ và phát triển bản thân, Kĩ năng giao tiếp bạn bè, Kĩ năng ứng xử trong gia đình, Kĩ năng học tập và giao tiếp trong trường học, Kĩ năng giao tiếp và ứng xử xã hội, Kĩ năng sinh tồn.

Cuốn sách gồm 12 bài:

Bài 1: Kĩ năng xây dựng lòng tự trọng

Bài 2: Kĩ năng bày tỏ cảm xúc

Bài 3: Kĩ năng chấp nhận người khác

Bài 4: Kĩ năng thể hiện trách nhiệm với bạn bè

Bài 5: Kĩ năng tiếp khách đến nhà

Bài 6: Kĩ năng bảo vệ gia đình sống lành mạnh

Bài 7: Kĩ năng tạo cảm hứng học tập

Bài 8: Kĩ năng giải quyết vấn đề

Bài 9: Kĩ năng thích nghi

Bài 10: Kĩ năng vượt qua cám dỗ

Bài 11: Kĩ năng đi đường một mình an toàn

Bài 12: Kĩ năng ứng phó khi có bão, lũ lụt, sạt lở

Tác giả: thnguyenly

Xem thêm

Bài giới thiệu sách tháng 9 năm 2018 về chủ đề An toàn giao thông
Bài thới thiệu sách 'Búp sen xanh' trong Ngày Hội đọc sách
Bài giơi thiệu sách tại thư viện lớp học
Hội thi Kể chuyện theo sách
Gioi thieu thu vien