tin tức-sự kiện

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM HỌC 2018 - 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

Từ ngày 30/4/2019đến ngày 04/05/2019

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 3

Ngày 30/4/2019

- Nghỉ

- Nghỉ

Thứ 4

Ngày 01/5/2019

- Nghỉ

Nghỉ

Thứ 5

Ngày 02/5/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 6

Ngày 03/5/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 7

Ngày 04/5/2019

- Học bình thường

- Đi họp ở Đảng ủy: Đ/c Hường

- Học bình thường

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 11/5/2019

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 06/5/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 3

Ngày 07/5/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 4

Ngày 08/5/2019

- Kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán, Tiếng Việt lớp 1

- Kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán, Tiếng Việt lớp 2

Thứ 5

Ngày 09/5/2019

- Kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán, Tiếng Việt lớp 3

- Kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán, Tiếng Việt lớp 4

Thứ 6

Ngày 10/5/2019

- Kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán, Tiếng Việt lớp 5

- Chấm bài kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán, Tiếng Việt lớp

Thứ 7

Ngày 11/5/2019

- Kiểm tra hồ sơ công tác nội bộ, giải quyết đơn thư, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Từ ngày 13/5/2019đến ngày 18/5/2019

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 13/5/2019

- Chấm bài kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán, Tiếng Việt lớp 1,2,3,4,5

- Chấm bài kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán, Tiếng Việt lớp 1,2,3,4,5

Thứ 3

Ngày 14/5/2019

- Kiểm tra định kì cuối học kì II môn Tiếng Anh lớp 3

- Chấm bài kiểm tra định kì cuối học kì II môn Tiếng Anh lớp 3

- Họp Ban ĐDCMHS các lớp

Thứ 4

Ngày 15/5/2019

- Kiểm tra định kì cuối học kì II môn Tiếng Anh lớp 4

- Chấm bài kiểm tra định kì cuối học kì II môn Tiếng Anh lớp 4

Thứ 5

Ngày 16/5/2019

- Kiểm tra định kì cuối học kì II môn Tiếng Anh lớp 5

- Chấm bài kiểm tra định kì cuối học kì II môn Tiếng Anh lớp 3, 4

- Họp Ban Cha mẹ học sinh khối 5

Thứ 6

Ngày 17/5/2019

- Chấm bài kiểm tra định kì cuối học kì II môn Tiếng Anh lớp 5

- Học bình thường

- Học bình thường

- Nộp Thống kê chất lượng cuối học kì II về PGD: Đ/c Lan

Thứ 7

Ngày 18/5/2019

- Học bình thường

- Sinh hoạt chuyên môn

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

Từ ngày 20/5/2019đến ngày 27/5/2019

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 20/5/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 3

Ngày 21/5/2019

- Học bình thường

- Kiểm tra hồ sơ công tác thanh tra, chống tham nhũng, tiếp dân

- Kiểm tra công văn đi, ccoong văn đến

- Học bình thường

- Họp Ban ĐDCMHS các lớp

Thứ 4

Ngày 22/5/2019

- Học bình thường

- Chấm thẩm định Wesite

- Học bình thường

Thứ 5

Ngày 23/5/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 6

Ngày 24/5/2019

-- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 7

Ngày 25/5/2019

- Học bình thường

Tác giả: thnguyenly

Xem thêm

Bài giới thiệu sách tháng 9 năm 2018 về chủ đề An toàn giao thông
Bài thới thiệu sách 'Búp sen xanh' trong Ngày Hội đọc sách
Bài giơi thiệu sách tại thư viện lớp học
Hội thi Kể chuyện theo sách
Gioi thieu thu vien