tin tức-sự kiện

Kết quả chầm hồ sơ của GV

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN KẾT QUẢ KIỂM TRA HỒ SƠ GIÁO VIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NGUYÊN LÝ NĂM HỌC 2017- 2018

TT

Họ tên giáo viên

Giáo án (3d)

Sổ điểm (1đ)

Sổ ghi chép TH (1đ)

Sổ dự giờ (1đ)

Sổ cá nhân CN (1đ)

Sổ SHCM (1đ)

Lịch báo giảng (1đ)

LV chữ đẹp (1đ)

Tổng 10đ)

Xếp thứ

1

Nguyễn Thị Hương Giang

2,7

1

1

0,8

1

1

1

1

9,5

4

2

Trần Thị Hiền

2,7

1

1

0,9

0,9

1

1

1

9,5

4

3

Đào Thị Thu Hiền

2,7

1

1

0,9

0,8

1

1

0,9

9,3

12

4

Nguyễn Thị Hiệp

2,7

1

1

0,9

0,9

1

1

1

9,5

4

5

Trần Thị Kim Hoa

2,6

1

1

0,9

0,8

1

1

0,8

9,1

14

6

Trần Thị Tuyết Lan

2,5

0,75

1

1

1

1

1

0,7

8,95

17

7

Phạm Thị Quyên

2,8

1

1

0,9

0,8

1

1

0,9

9,4

8

8

Lê Thị Thắm

2,5

0,5

0,9

0,8

0,9

1

0,9

0,7

8,2

26

9

Nguyễn Thị Thắm

2,75

0,8

0,75

0,8

0,8

0,9

0,8

7,6

27

10

Trần Thị Hà

3

1

1

1

0,9

0,9

0,8

1

9,6

2

11

Nguyễn Thị Doan

2,8

1

0,75

0,9

0,75

0,9

1

0,8

8,9

18

12

Lương Thị Thanh

3

1

1

1

0,9

0,9

0,8

1

9,6

2

13

Phạm Thị Yến

3

0,9

1

0,8

0,7

1

0,8

0,7

8,9

19

14

Dương Thị Kim Thoa

3

1

1

1

0,9

0,9

0,9

1

9,7

1

15

Trần Thị Thu Thủy

3

1

0,9

0,9

0,8

0,8

1

1

9,4

8

16

Hoàng Kim Anh Tuấn

2,8

1

0,75

0,75

0,8

1

1

0,7

8,8

21

17

Lê Thị Hằng

2,75

1

1

1

1

1

0,9

0,75

9,4

8

18

Nguyễn Thị Thu Hòa

2,8

1

1

0,8

0,9

0,9

0,9

0,9

9,2

13

19

Trần Thị Kim Liên

2,7

0,9

0,8

0,9

0,8

0,9

0,9

0,9

8,8

20

20

Trần Thị Miền

2,8

1

0,9

1

0,8

0,9

0,8

0,9

9,1

14

21

Nguyễn Thị Nga

2,85

0,75

0,75

1

0,8

0,75

0,75

0,8

8,45

23

22

Nguyễn Thị Nhài

2,8

1

0,9

0,9

0,8

0,9

0,9

0,9

9,1

14

23

Vũ Hồng Nhung

2,75

0,75

0,75

1

0,5

1

1

1

8,75

22

24

Trần Xuân Phước

2,7

0,5

0,8

0,8

1

0,75

1

0,7

8,25

25

25

Đỗ Thị Thuý

2,75

0,75

1

1

0,75

0,75

0,75

0,7

8,45

23

26

Bùi Thị Thu Trà

2,75

1

0,9

1

0,9

1

0,9

1

9,45

7

27

Trần Thị Dung

2,9

0,9

1

1

0,9

0,9

0,9

0,9

9,4

8

Nguyên Lý, ngày 18 tháng 12 năm 2017
Tác giả: Đỗ Thị Thu Thủy

Xem thêm

Bài giới thiệu sách tháng 9 năm 2018 về chủ đề An toàn giao thông
Bài thới thiệu sách 'Búp sen xanh' trong Ngày Hội đọc sách
Bài giơi thiệu sách tại thư viện lớp học
Hội thi Kể chuyện theo sách
Gioi thieu thu vien