tin tức-sự kiện

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2018 - 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

Từ ngày 30/10/2018đến ngày 04/11/2018

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 30/10/2018

- Học bình thường

Học bình thường

Thứ 3

Ngày 31/10/2018

- Học bình thường

Học bình thường

Thứ 4

Ngày 01/11/2018

Học bình thường

Học bình thường

Thứ 5

Ngày 02/11/2018

Học bình thường

Học bình thường

Thứ 6

Ngày 03/11/2018

- Học bình thường

- Kiểm tra ĐKGHKI khối 4+5

- HS khối 1,2,3 nghỉ

- GV đến trường làm việc

Thứ 7

Ngày 04/11/2018

- Chấm bài kiểm tra ĐKGHKI khối 4+5

- Họp hội đồng

- Tập cờ Vua, bóng bàn, bóng đá

- Tập cờ Vua, bóng bàn, bóng đá

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

Từ ngày 06/11/2018đến ngày 11/11/2018

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 06/11/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 3

Ngày 07/11/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

- Đ/c Hường họp tại trường TH xã Nhân Đạo

Thứ 4

Ngày 08/11/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 5

Ngày 09/11/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 6

Ngày 10/11/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

- Đưa HS đi thi đấu bóng đá tại SVĐ Lý Nhân: Đ/c Huyền, Đ/c Phước, Đ/c Lan, Đ/c Mai

Thứ 7

Ngày 11/11/2018

- SHCM theo tổ

- Đi tập huấn tại trường CN: Đ/c Hường, Đ/c Thủy

- Đưa HS đi thi đấu bóng đá tại SVĐ Lý Nhân: Đ/c Huyền, Đ/c Phước, Đ/c Lan, Đ/c Mai

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Từ ngày 13/11/2018 đến ngày 18/11/2018

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 13/11/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 3

Ngày 14/11/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 4

Ngày 15/11/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 5

Ngày 16/11/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 6

Ngày 17/11/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 7

Ngày 18/11/2018

- Thi Tiếng hát dân ca

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

Từ ngày 20/11/2018đến ngày 25/11/2018

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 20/11/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 3

Ngày 21/11/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 4

Ngày 22/11/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 5

Ngày 23/11/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 6

Ngày 24/11/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 7

Ngày 25/11/2018

- SHCM

- Tập cờ Vua, bóng bàn, bóng đá

- Tập cờ Vua, bóng bàn, bóng đá

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

Từ ngày 27/11/2018đến ngày 01/12/2018

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 27/11/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 3

Ngày 28/11/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 4

Ngày 29/11/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 5

Ngày 30/11/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 6

Ngày 01/12/2018

- Học bình thường

- Đi tập huấn học tập chuyên môn, nghiệp vụ tại Lào Cai: Đ/c Hường, Đ/c Huyền

- Học bình thường

Thứ 7

Ngày 02/12/2018

- Dự giờ Đ/c Hà, Trần Hiền, Đ/c Hằng

- Tập cờ Vua, bóng bàn, bóng đá

Tác giả: TH xã Nguyên Lý

Xem thêm

Bài giới thiệu sách tháng 9 năm 2018 về chủ đề An toàn giao thông
Bài thới thiệu sách 'Búp sen xanh' trong Ngày Hội đọc sách
Bài giơi thiệu sách tại thư viện lớp học
Hội thi Kể chuyện theo sách
Gioi thieu thu vien