tin tức-sự kiện

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM HỌC 2018 - 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

Từ ngày 02/04/2019đến ngày 07/04/2019

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 02/04/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

- Đi họp Tại PGD: Đ/c Huyền

Thứ 3

Ngày 03/02/2019

- Học bình thường

- Nộp HS Thi GVCNG

- Học bình thường

Thứ 4

Ngày 04/04/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 5

Ngày 05/04/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 6

Ngày 06/04/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 7

Ngày 07/04/2019

- SHCM liên trường tại trường TH xã Bắc Lý

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

Từ ngày 09/04/2019đến ngày 14/04/2019

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 09/04/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 3

Ngày 10/04/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 4

Ngày 11/04/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 5

Ngày 12/04/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 6

Ngày 13/04/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 7

Ngày 14/04/2019

- Giao lưu trí tuệ tuổi thơ cấp trường

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Từ ngày 16/04/2019đến ngày 21/04/2019

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 16/04/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 3

Ngày 17/04/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 4

Ngày 18/04/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 5

Ngày 19/04/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 6

Ngày 20/04/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

- Đón Đoàn kiểm tra Khảo sát chất lượng Khối 3, 4, 5 của PGD

Thứ 7

Ngày 21/04/2019

- Làm bài kiểm tra BDTX CK

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

Từ ngày 23/04/2019đến ngày 28/04/2019

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 23/04/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 3

Ngày 24/04/2019

- Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

- Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 4

Ngày 25/04/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 5

Ngày 26/04/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 6

Ngày 27/04/2019

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 7

Ngày 28/04/2019

Tác giả: TH xã Nguyên Lý

Xem thêm

Bài giới thiệu sách tháng 9 năm 2018 về chủ đề An toàn giao thông
Bài thới thiệu sách 'Búp sen xanh' trong Ngày Hội đọc sách
Bài giơi thiệu sách tại thư viện lớp học
Hội thi Kể chuyện theo sách
Gioi thieu thu vien