Tổ chức

  • Đoàn thanh niên

  • Địa chỉ: trường TH xã Nguyên Lý
  • Email: c1nguyenly@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 01643947404
TT Thông tin
1
Họ tên: Phạm Thị Yến Không có ảnh
Vị trí:
Email: khoalinh89@gmail.com
Điện thoại: 01636191950
2
Họ tên: Trương Thị Nhung Không có ảnh
Vị trí: Đoàn viên
Email: nhungtruong12493@gmail.com
Điện thoại: 01649635636
3
Họ tên: Đỗ Thi Lan Không có ảnh
Vị trí: 3
Email: nucuoithiensu1988@gmail.com
Điện thoại: 01672539399
4
Họ tên: Nguyễn Thị Hương Giang Không có ảnh
Vị trí: Đoàn viên
Email: ngocgiang8385@gmail.com
Điện thoại: 0978833341
5
Họ tên: Trần Xuân Phước Không có ảnh
Vị trí: Đoàn viên
Email: phuoctx@gmai.com
Điện thoại: 0978207969
6
Họ tên: Đỗ Thị Thuý Không có ảnh
Vị trí: Đoàn viên
Email: dothuyphuda@gmail.com
Điện thoại: 0988202518
7
Họ tên: Lê Thị Thắm Không có ảnh
Vị trí: Đoàn viên
Email: duongcam79@gmail.com
Điện thoại: 0977326246
8
Họ tên: Trần Thị Dung Không có ảnh
Vị trí: Đoàn viên
Email: tuandung1601@gmail.com
Điện thoại: 0978531235
9
Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hòa Không có ảnh
Vị trí: Đoàn viên
Email: thuhoahl1989@gmail.com
Điện thoại: 0168994004
10
Họ tên: Vũ Hồng Nhung Không có ảnh
Vị trí: Đoàn viên
Email: vnhung1234@gmail.com
Điện thoại: 0972834649
11
Họ tên: Bùi Thị Hải Không có ảnh
Vị trí: Đoàn viên
Email: duccuong197@gmail.com
Điện thoại: 0973369294
12
Họ tên: Trần Thị Kim Liên Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên
Email: kimlienkute1e@gmail.com
Điện thoại: 01649633487
13
Họ tên: Nguyễn Thị Nhài Không có ảnh
Vị trí: Đoàn viên
Email: nguyennhai9.9.92@gmail.com
Điện thoại: 01667858650
14
Họ tên: Trần Thị Thu Thủy Không có ảnh
Vị trí: Đoàn viên
Email: thuthuyft92@gmail.com
Điện thoại: 01643063094
15
Họ tên: Trần Thi Miền Không có ảnh
Vị trí: Đoàn viên
Email: tranmienlynhan@gmail.com
Điện thoại: 0979298012
Bài giới thiệu sách tháng 9 năm 2018 về chủ đề An toàn giao thông
Bài thới thiệu sách 'Búp sen xanh' trong Ngày Hội đọc sách
Bài giơi thiệu sách tại thư viện lớp học
Hội thi Kể chuyện theo sách
Gioi thieu thu vien