tiểu học nguyễn uý

tin tức-sự kiện

Những điểm mới trong Thông tư 22 về đánh giá học sinh tiểu học

Những điểm mới trong Thông tư 22 về đánh giá học sinh tiểu học

Sau 2 năm thực hiện, Thông tư 30 đã được triển khai trên cả nước tuy nhiên Thông tư 30 cũng không tránh khỏi những hạn chế.

Chính vì vậy, Bộ GD&ĐT chính thức cho ra đời Thông tư 22 trên cơ sở hoàn thiện Thông tư 30 với hi vọng sẽ tạo ra khí thế mới cho giáo viên và học sinh tiểu học.

Ngày 22/9/2016, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ký và gửi Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT tới các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ GD&ĐT, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều trong Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014.

Thông tư 22 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/11/2016.

Những sửa đổi bổ sung trong Thông tư số 30/2014/TT-BGTĐT ngày 28 tháng 08 năm 2014.

Tác giả: admin

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường