Điểm báo

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC THỰC TẾ NĂM HỌC 2018-2019

Biểu mẫu 06

 Phòng giáo dục huyện Lý Nhân

 Trường tiểu học Nhân Bình

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018-2019

 

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

437

95

78

86

96

82

II

Số học sinh học 2 bui/ngày

437

95

78

86

96

82

III

Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất

437

95

78

86

96

82

1

Tốt

(tỷ lệ so với tng số)

200

30

38

33

45

54

2

Đạt

(t lso với tổng số)

159

47

42

27

28

15

3

Cn c gng

(tỷ lệ so với tổng số)

1

1

 

 

 

 

IV

Shọc sinh chia theo kết quả hc tập

437

95

78

86

96

82

1

Hoàn thành tt

(t lso với tổng số)

155

49

38

22

10

36

2

Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

204

28

42

38

63

33

3

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

1

1

 

 

 

 

V

Tổng hợp kết quả cuối năm

437

95

78

86

96

82

1

Lên lớp

(t lso với tổng số)

437

95

78

86

96

82

a

Trong đó:

HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tng s)

164

34

42

21

36

31

b

HS được cp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tng s)

7

 

 

 

5

2

2

lại lớp

(tlso với tổng số)

1

 

 

 

 

 

 

 

Nhân Bình, ngày 03 tháng 9 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Trương Mạnh Hồng

 

Tác giả:

Xem thêm

Việt Nam ơi, khai giảng năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học Nhân Bình
Chắp cánh ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019 - Tiểu học Nhân Bình
Chào đón các em học sinh lớp 1 - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình
Bay cao những ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019- Trường Tiểu học Nhân Bình
Tiết mục nhảy sạp - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình