Điểm báo

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC, NĂM HỌC 2018-2019

 Biểu mẫu 05

 Phòng giáo dục đào tạo Lý Nhân

  Trường tiểu học Nhân Bình

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018-2019 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3    Lớp 4

Lớp 5

I

Điều kin tuyn sinh

 100%

 100%

100%  100%

 100%

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

Tốt

Tốt

Tốt          Tốt

Tốt

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

 

Tốt

 

Tốt

Tốt          Tốt

 

Tốt

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hot của học sinh ở cơ sở giáo dục

Tốt

Tốt

Tốt          Tốt

Tốt

V

Kết quả năng lực, phẩm cht, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đt được

100%

100%

100% 100%

100%

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

Tốt

Tốt

Tốt          Tốt

Tốt

 

 

Nhân Bình, ngày 03 tháng 9 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)


 

  

Trương Mạnh Hồng

Tác giả:

Xem thêm

Việt Nam ơi, khai giảng năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học Nhân Bình
Chắp cánh ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019 - Tiểu học Nhân Bình
Chào đón các em học sinh lớp 1 - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình
Bay cao những ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019- Trường Tiểu học Nhân Bình
Tiết mục nhảy sạp - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình