Điểm báo

BẢN GÓP Ý DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH NHÂN BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do  -  Hạnh phúc

Nhân Bình, ngày  29 tháng 4 năm 2017

 

BẢN GÓP Ý

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ

(Kèm theo Công văn số 1677/BGDĐT-GDTrH  ngày 25/4/2017 của Bộ GDĐT) 

Thực hiện Công văn số 1496/BGDĐT -VP ngày 12/4/2017 của Bộ GD&ĐT;

Thực hiện Công văn số 487/SGDĐT-GDTrH ngày 17/4/2017 của Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam về việc xin ý kiến đóng góp cho dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể;

Thực hiện Công văn số 281/GDĐT-THCS ngày 28/04/2017 của Phòng GD-ĐT Lý Nhân về việc xin ý kiến đóng góp cho dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể;

Trường TH Nhân Bình đã yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiên cứu kĩ nội dung dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ GD&ĐT, sau đó yêu cầu các tổ chuyên môn họp và đưa ra ý kiến đóng góp, thống nhất trong tổ bằng văn bản gửi về nhà trường. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các tổ, nhà trường tổng hợp những nội dung góp ý như sau:

I. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG DỰ THẢO CT TỔNG THỂ

1. Những vấn đề chung

1.1. Dự thảo CT tổng thể đã thể hiện việc quán triệt các quan điểm và tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Chính phủ. Ở mức độ bám sát nhất.

1.2. Dự thảo CT tổng thể đã tiếp cận xu hướng phát triển CT GDPT của các nước tiên tiến như Mỹ, New Zealand, UK,... nhưng việc tham khảo chương trình của các nước trong khu vực (như Asian,...) chưa nhiều.

1.3. Dự thảo CT tổng thể có kế thừa các CT GDPT đã có của Việt Nam. Cụ thể trong việc hình thành phẩm chất chương trình có kế thừa các phẩm chất cốt lõi mang tính truyền thống dân tộc, kế thừa nội dung chương trình hiện có và đặc biệt trong những năm gần đây một số chuyên đề đổi mới giáo dục phổ thông đã "dọn đường" cho việc thiết kế chương trình mới. Như vậy, kế thừa ở mức độ vừa phải, chấp nhận được.

1.4. Các phẩm chất chủ yếu cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp, vừa đáp ứng yêu cầu truyền thống, vừa tiếp cận với yêu cầu hiện đại. Không cần sửa đổi gì.

1.5. Các năng lực chung cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể khi phân tích rõ ra thì có năng lực này bao hàm năng lực kia nhưng nhìn chung đã phù hợp, không cần sửa đổi gì.

1.6. Các năng lực chuyên môn cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp, không cần sửa đổi gì.

1.7. Biểu hiện yêu cầu cần đạt về phẩm chất của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp nhưng không cần quá chi tiết.

1.8. Biểu hiện yêu cầu cần đạt về năng lực của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp và rất chi tiết.

2. Kế hoạch giáo dục

2.1. Dự thảo CT tổng thể nêu: “Hệ thống các môn học của CT GDPT được chia thành các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc hợp lý.  

2.2. Dự thảo CT tổng thể nêu: “Trong một năm học, thời gian thực học các môn học của CT GDPT tương đương với 37 tuần, gồm: 35 tuần thực học dành cho các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hoá và môn học tự chọn bắt buộc; 2 tuần thực học dành cho các môn học tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương” đã hợp lý.

2.3. Số lượng các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học  hơi nhiều (với khối THPT). Theo đó, có thể kết hợp một số nội dung để giảm số lượng môn học. 

   Ví dụ, ở cấp bậc tiểu học “Cuộc sống quanh ta” là môn học hoàn toàn có thể kết hợp với môn “Tìm hiểu xã hội” hay “Tìm hiểu tự nhiên”. Bởi vì kiến thức và kĩ năng của hai lĩnh lực khoa học, xã hội có thể giúp người học hiểu, giải thích và cảm nhận được những nội dung, hiện tượng của cuộc sống xung quanh. Hay như môn học “hoạt động trải nghiệm sáng tạo” là một môn học mới quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên không nên được đưa vào như một môn học tách biệt hay các học phần mà chỉ nên triển khai trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

2.4. Tên các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học đã hợp lý.

2.5. Thời lượng giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học chưa hợp lý:

Với cấp tiểu học: nên quy định từ 35 - 40 phút/tiết. Giữa mỗi tiết học có thời gian cho học sinh giải lao tại chỗ.

Với cấp THPT: đề  nghị tăng lên 50 đến 55 phút/ tiết học.

2.6. Về kế hoạch dạy học ở tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Đối với những lớp chưa thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, không bố trí thời gian tự học có hướng dẫn trên lớp và dạy học nội dung giáo dục của địa phương”. Quy định như vậy đã hợp lý.

2.7. Việc cho phép học sinh lớp 11 và lớp 12, ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, được tự chọn 1 chuyên đề học tập và 3 môn học (trong số 11 môn học nêu trong dự thảo CT tổng thể) phù hợp với nguyện vọng của bản thân và điều kiện tổ chức của nhà trường có những ưu và nhược điểm sau:

- Ưu điểm: nghề nghiệp trong tương lai sẽ không còn đơn thuần chỉ tách biệt riêng khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội nữa mà sẽ có những nghề kết hợp cả hai yếu tố này. Như vậy CT tổng thể khắc phục được nhược điểm của gói môn học phân ban trước đây: ban Tự nhiên gồm Toán, Lý, Hóa, ...; Ban Xã hội gồm: Văn, Sử, Địa,...; Khối B: Toán, Hóa, Sinh,...

 Học sinh được tạo hướng mở để lựa chọn phù hợp với sở trường, nguyện vọng và phù hợp với định hướng nghề nghiệp hơn.

- Nhược điểm:

Theo thời gian, nghề nghiệp có sự thay đổi nên phải thay đổi về nội dung từng môn học, thậm chí cả môn học cũng phải thay đổi theo.

3. Về định hướng đánh giá kết quả giáo dục

Dự thảo CT tổng thể nêu: “Việc đánh giá định kỳ do cơ sở giáo dục tổ chức. Học sinh hoàn thành các môn học, tích lũy đủ kết quả đánh giá theo quy định của Bộ GDĐT được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông” đã hợp lý vì:

- Thứ nhất, tạo tính tự chủ cho cơ sở giáo dục trong việc thực hiện đánh giá định kỳ.

- Thứ hai, học sinh "tích lũy đủ kết quả đánh giá theo quy định của Bộ thì được cấp bằng tốt nghiệp THPT" tức là bỏ được kỳ thi Tốt nghiệp tốn kém cho người học, gia đình và xã hội.

 

II. VỀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CT GDPT

1. Quy định hiện hành về lớp học, số học sinh, điểm trường không cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT.

2. Quy định hiện hành về số lượng và cơ cấu giáo viên trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới:

Một số lĩnh vực tự chọn bắt buộc cần người dạy là những người biết sâu về chuyên môn hoặc lĩnh vực đó nên số lượng thỉnh giảng sẽ cần nhiều hơn so với hiện tại và theo đó là chế độ phối hợp, đãi ngộ như thế nào?. Ví dụ như chuyên đề về khiêu vũ ở học sinh THPT thì việc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên hiện có ở trường THPT cũng chưa chắc đã đáp ứng nổi công việc này có chất lượng nên sẽ phải mời người có chuyên môn,...

3. Quy định hiện hành về cơ sở vật chất trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông không cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới.

4. Quy định hiện hành về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội không cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới.

5. Đối với trường tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Các trường chưa đủ điều kiện dạy học 2 buổi/ngày cần tập trung đầu tư để bắt đầu từ năm học 2018 - 2019 dạy học 2 buổi/ngày cho lớp 1, đến năm học 2022 - 2023 dạy học 2 buổi/ngày cho tất cả các lớp tiểu học chưa hợp lý.

Vì yếu tố cơ bản khó khắc phục nhất trong dạy 2 buổi/ ngày là vấn đề cơ sở vật chất, phòng học. Trong vòng 4 năm thì có thể kịp xây thêm phòng học mới nhưng vấn đề là quỹ đất (còn đất để xây không hay có chồng được tầng lên phòng học hiện có không?) sẽ nhiều nơi không thực hiện được, nhất là khu vực đô thị. Vì vậy, quy định này nên áp dụng theo hướng mở hơn.

6. Ở lớp 11 và lớp 12, việc đề xuất các trường xây dựng các tổ hợp môn học bắt buộc tự chọn (để học sinh tự chọn 3 môn từ các tổ hợp này) nhằm đáp ứng nhu cầu của người học đồng thời phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường đã hợp lý.

7. Những môn học, hoạt động giáo dục trong dự thảo CT tổng thể khó thực hiện trong điều kiện của nhà trường chúng tôi là:

- Thực hiện hoạt động giáo dục môn Hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

- Nội dung dạy 2 buổi/ngày hiện chúng tôi có khó khăn là: chưa có chương trình, SGK tham khảo có đầy đủ nội dung bài trong từng môn phù hợp với đánh giá học sinh theo quan điểm đánh giá mới của chương trình.

8. Để dạy học được các môn học và hoạt động giáo dục trong dự thảo CT tổng thể rất cần cải thiện cơ sở vật chất hiện nay của nhà trường chúng tôi đang công tác. Vì:

Về CSVC:  Mỗi lớp học cần được trang bị máy chiếu, ti vi, máy tính xách tay có kết nối Internet để giáo viên có thể dùng các thông tin, hình ảnh, video cần thiết cho các bài dạy.

Phòng học phải rộng từ 50m2; Vì quy định 35 HS/lớp phải chia lớp ít nhất 6 nhóm, phòng học có diện tích nhỏ hơn (đã được xây dựng trước đây) là khộng phù hợp./.

Trên đây là những đóng góp cơ bản của cán bộ, giáo viên trường chúng tôi. Có thể còn mang tính chủ quan của cá nhân, địa phương nhưng chúng tôi cũng trình bày ra để mong đóng góp cho Chương trình chung của GDPT nước nhà.

Xin trân trọng cảm ơn!

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trương Thị Thềm

 

Tác giả:

Xem thêm

Việt Nam ơi, khai giảng năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học Nhân Bình
Chắp cánh ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019 - Tiểu học Nhân Bình
Chào đón các em học sinh lớp 1 - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình
Bay cao những ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019- Trường Tiểu học Nhân Bình
Tiết mục nhảy sạp - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình