tin tức-sự kiện

LỚP 3C
PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN            
Tr­rường TH Nhân Bình            
  DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3C NĂM HỌC 2018-2019
  Giáo viên: Nguyễn Thị Thúy
STT Họ tên học sinh Ngày sinh Nữ Họ tên cha Họ tên mẹ Địa chỉ Ghi chú
1 Đoàn Vân Anh 29.07.2010 x Đoàn Văn Tuyến Nguyễn Thị Yến Đội 10  
2 Hoàng Hoài Anh 30.04.2010 x Hoàng Văn Thuấn Đào Thị Hường Đội 21  
3 Lê Ngọc Ánh 18.07.2010 x Lê Quang Giáp Hoàng Thị Huế Đội 16  
4 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11.11.2010 x Nguyễn Văn Bắc Trần Thị Vui Đội 8  
5 Hoàng Gia Bảo 07.06.2010   Hoàng Văn Chung Trần Thị Thu Đội 13  
6 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 28.8.2010 x Nguyễn Xuân Tuyển Nguyễn Thị Lâm Đội 12 C. đến
7 Nguyễn Bá Doanh 18.08.2010   Nguyễn Bá Giang Đỗ Thị Kim Dung Đội 13  
8 Nguyễn Đức Duy 11.12.2010   Nguyễn Văn Huyên Nguyễn Thị Hường Đội 10  
9 Nguyễn Minh Đức 27.11.2010     Nguyễn Thị Lan Đội 10  
10 Vũ Văn Đức 14.07.2008   Vũ Văn Phi Đoàn Thị Oanh Đội 10  
11 Đoàn Kiên Giang 12.05.2010   Đoàn Văn Tuyền Phạm Thị Kim Đội 10  
12 Trần Thị Hồng Hà 02.01.2010 x Trần Văn Quyền Nguyễn Thị Hằng Đội 8  
13 Phan Diệu Huế 20.06.2010 x Phan Văn Huy Phạm Thị Châm Đội 3  
14 Vũ Ngọc Huy 13.11.2010   Vũ Ngọc Hưng Viên Thị Vân Đội 14 C. đến
15 Trương Minh Khôi 04.03.2010   Trương Văn Văn Trần Thị Hoa Đội 14  
16 Nguyễn Hoàng Lan 20.10.2010 x Nguyễn Quốc Trường Hoàng Thị Nga Đội 15  
17 Cù Khánh Linh 14.03.2010 x Cù Huy Hưng Trương Thị Huệ Đội 14  
18 Nguyễn  Thanh Loan 11.06.2010 x Nguyễn Văn Thắng Hà Thị Hồng Kiểm Đội 8  
19 Trần Thanh Ngân 14.06.2010 x Trần Văn Đoàn Hà Thị Hương Đội 8  
20 Đào Thị Ánh Nguyệt 11.03.2010 x Đào Văn Thủy Hoàng Thị Thủy Đội 13  
21 Nguyễn Cao Ngọc Sơn 14.03.2010   Nguyễn Văn Hữu Cao Thị Hằng Đội 21  
22 Nguyễn Ngọc Thắng 19.02.2010   Nguyễn Ngọc Thương Nguyễn Thị Nguyện Đội 8  
23 Đoàn Anh Thư 15.07.2010 x Đoàn Đình Quảng Trần Thị Kim Anh Đội 10  
24 Trương Kim Thư 10.04.2010 x Trương Văn Vui Cao Thị Xuyên Đội 14  
25 Nguyễn Trần Hoài Thương 31.01.2010 x Nguyễn Văn Huỳnh Trần Thị Yến Đội 13  
26 Nguyễn Thị Thu Trang 12.10.2010 x Nguyễn Văn Hưng Cù Thị Tươi Đội 14  
27 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 05.03.2010 x Nguyễn Văn Hoàn Trần Thị Mến Đội 8  
28 Cao Thị Hà Vy 30.03.2010 x Cao Văn Thuận Nguyễn Thị Hoài Đội 13  
Tác giả: THNB

Xem thêm

Việt Nam ơi, khai giảng năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học Nhân Bình
Chắp cánh ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019 - Tiểu học Nhân Bình
Chào đón các em học sinh lớp 1 - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình
Bay cao những ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019- Trường Tiểu học Nhân Bình
Tiết mục nhảy sạp - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình