tin tức-sự kiện

LỚP 1A
PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN          
TRƯỜNG TH NHÂN BÌNH
         

                 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A NĂM HỌC 2018-2019

   
Giáo viên: Nguyễn Thị Thoa    
Stt Họ và tên Ngày sinh Nữ Họ tên bố Họ tên mẹ Nơi ở Ghi chú
1 Nguyễn Hải An 12/17/2012   Nguyễn Văn Duy Nguyễn Thị Thương    Đội 5 Cận nghèo
2 Cao Lan Anh 12/07/2012 x Cao Văn Cường Phạm Thị Tuyết    Đội 8  
3 Lê Ngọc Anh 27/08/2012 x Lê Quang Giáp Hoàng Thị Huế    Đội 16  
4 Nguyễn Hoàng Anh 24.07.2011   Nguyễn Văn Cường Phan Thị Thu    Đội 1 LB
5 Phan Thị Ngọc Anh 21/03/2012 x Phan Thành Long Nguyễn Thị Mừng    Đội 5  
6 Nguyễn Hoàng Bách 15/10/2012   Nguyễn Xuân Trường Hoàng Thị Mai    Đội 5  
7 Ngô Chí Bảo 28/12/2012   Ngô Văn Thắng Trần Thị Sửu    Đội 6  
8 Lê Minh Châu 26/10/2012   Lê Đức Chính Ngô Thị Vân    Đội 17  
9 Cao Khánh Chi 15/01/2012 x Cao Văn Đạo Nguyễn Thị Ngần    Đội 8  
10 Lê Quang Dương 1/15/2012   Lê Quang Giảng Khổng Thị Huế    Đội 17 Cận nghèo
11 Lê Ngọc Hà 14/06/2012 x Lê Quang Tiến Trần Thị Quyên    Đội 16  
12 Nguyễn Thị Diễm Hằng 6/21/2012 x Nguyễn Văn Lực  Trần Thị Huệ    Đội 5  
13 Phan Nhật Huy 15/09/2012   Phan Văn Tú Nguyễn Thị Thanh Hoa    Đội 8  
14 Vũ Quang Huy 13/10/2012   Vũ Văn Dĩnh Phan Hồng Nhâm    Đội 17  
15 Cao  Thu Hường 27/01/2012 x Cao Văn Tư Nguyễn Thị Tỉnh    Đội 5  
16 Cao Tuệ Lâm 06/10/2012 x Cao Văn Kiên Nguyễn Thị Diện    Đội 5  
17 Nguyễn Thành Long 02/11/2012   Nguyễn Hữu Lợi Phan Thị Hà    Đội 8  
18 Lê Thị Thu Minh 16/04/2012 x Lê Quang Yên Lê Thị Tuyết    Đội 16  
19 Nguyễn Thị Thanh Nga 08/08/2012 x Nguyễn Bá Lịch Đỗ Thị Trang    Đội 20  
20 Lê Hà Ngân 2/15/2012 x Lê Quyết Lượng Nguyễn Thị Nhàn    Đội 2 C. đến
21 Nguyễn Thị Minh Ngọc 08/12/2012 x Nguyễn Văn Hường Vũ Thị Loan    Đội 7  
22 Nguyễn Ngọc Oanh 20/06/2012 x Nguyễn Văn Việt Trần Thị Thúy    Đội 9  
23 Nguyễn Tiến Phong 30/11/2012   Nguyễn Văn Chương Hoàng Thị Nam    Đội 5  
24 Nguyễn Văn Phúc 12/08/2012   Nguyễn Văn Bộ Trần Thị Oanh    Đội 10  
25 Nguyễn Phạm Minh Quân 21/11/2012   Nguyễn Văn Nam Phạm Thị Hồng    Đội 7  
26 Vũ Ngọc Quyên 13/09/2012 x Vũ Ánh Dương Nguyễn Thị Loan    Đội 9  
27 Hoàng Trọng Quỳnh 14/10/2012   Hoàng Văn Châu Nguyễn Thị Hiến    Đội 16  
28 Nguyễn Minh Tuyền 26/05/2012   Nguyễn Văn Thi Trần Thị Hợp    Đội 5  
29 Bùi Quang Thắng 7/11/2012   Bùi Quang Điều Nguyễn Thị Thương    Đội 8  
30 Nguyễn Phương Vy 09/01/2012 x Nguyễn Văn Xử Trần Thị Lan    Đội 5  
31 Nguyễn Thị Hải Yến 13/06/2012 x Nguyễn Văn Quang Phạm Thị Tư    Đội 17  
         

 

Tác giả: THNB

Xem thêm

Việt Nam ơi, khai giảng năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học Nhân Bình
Chắp cánh ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019 - Tiểu học Nhân Bình
Chào đón các em học sinh lớp 1 - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình
Bay cao những ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019- Trường Tiểu học Nhân Bình
Tiết mục nhảy sạp - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình