tin tức-sự kiện

Hội thi Giáo viên dạy Giỏi cấp trường năm học 2018-2019

           Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-PGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

            Căn cứ Công văn số 840/PGDĐT-GDTH ngày 21/9/2018 của Phòng GD - ĐT Lý Nhân về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 cấp Tiểu học;

         Thực hiện Kế hoạch 05/KH-THNB ngày 25 tháng 9 năm 2018 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018–2019, ngày 15/10/2018 trường Tiểu học Nhân Bình phát động hội thi "Giáo viên dạy giỏi cấp trường".

          Hội thi đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; khuyến khích phong trào tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt của giáo viên. Tạo điều kiện để các giáo viên giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong giảng dạy; đánh giá thực chất đội ngũ giáo viên từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên và chất lượng đào tạo.

         Dưới đây là một số hình ảnh của hội thi:

   

   Hội giảng diễn ra trung thực, công bằng có tác dụng giáo dục, động viên, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các giáo viên trong trường.

Tác giả: thnb

Xem thêm

Việt Nam ơi, khai giảng năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học Nhân Bình
Chắp cánh ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019 - Tiểu học Nhân Bình
Chào đón các em học sinh lớp 1 - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình
Bay cao những ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019- Trường Tiểu học Nhân Bình
Tiết mục nhảy sạp - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình