tin tức-sự kiện

LỚP 5A
PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN            
Trường TH Nhân Bình          
  DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5A NĂM HỌC 2018-2019
   Giáo viên: Nguyễn Văn Nhiên
STT Họ tên học sinh Ngày sinh Nữ Họ tên cha Họ tên mẹ Địa chỉ Ghi chó
1 Hà Thị Lan Anh 05.04.2008 x Hà Ngọc Cung Nguyễn Thị Thúy Đội 3  
2 Nguyễn Thị Phương Anh 03.11.2008 x Nguyên Đức Mịnh Nguyễn Thị Nhanh Đội 1  
3 Nguyễn Thị Ánh 11.05.2008 x Nguyễn Văn Công Nguyễn Thị Hồng Đội 4  
4 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 18.06.2008 x Nguyễn Văn Mạnh Nguyễn Thị Yến Đội 4  
5 Nguyễn Ngọc Bảo 01.02.2008   Nguyễn Văn Cường Phan Thị  Thu Đội 1  
6 Cao Thành Công 30.01.2008   Cao Văn Chuẩn  Hà Thị Cúc Đội 8  
7 Nguyễn Văn Cường 10.08.2008   Nguyên Văn  Nội Nguyễn Thị Lương Đội 4  
8 Nguyễn Tiến Dũng 02.09.2008   Nguyễn Văn Hào Nguyễn Thị Tâm Đội 1  
9 Nguyễn Tiến Dũng 22.04.2008   Nguyễn Văn Hội  Nguyễn Thị Yến Đội 8  
10 Nguyễn Đức Duy 04.12.2008   Nguyễn Văn Hạnh Nguyễn Thị Bích Đội 1  
11 Hà Thị Hương Giang 10.07.2008 x Hà Mạnh Hùng Nguyễn Thị Lụa Đội 3  
12 Nguyễn Hương Giang 20.12.2008 x Nguyễn Văn Tuất Nguyễn Thị Loan Đội 2  
13 Nguyễn Thị Thu Hằng 06.02.2008 x Nguyễn Văn Khắc Ngô Thị Lợi Đội 4  
14 Nguyễn Thị Thu Hằng  3.11.2008 x Nguyễn Văn Tiến Nguyễn Thị Toan Đội 1  
15 Nguyễn Ngọc Hoài 16.03.2006   Nguyễn Văn Đắc Nguyễn Thị Hồng Đội 5  
16 Nguyễn Huy Hoàng 23.07.2008   Nguyễn Văn Vinh Trần Thị Nguyệt Đội 15  
17 Nguyễn Mạnh Kiên 09.08.2008   Nguyễn Mạnh Cường Trương Thị Dung Đội 10 Trái tuyến
18 Nguyễn Trung Kiên 11.07.2008   Nguyễn Văn Cường Nguyễn Thị Dung Đội 8  
19 Nguyễn Thùy Linh 07.04.2008 x Nguyễn Văn Thưởng Cao Thị Tâm Đội 12  
20 Nguyễn Thị Hằng Nga 02.10.2008 x Nguyễn Văn Hùng Ngô Thị Thủy Đội 4  
21 Nguyễn Thị Thúy Ngân 01.11.2008 x Nguyễn Hữu Lợi Phan Thị Hà Đội 8  
22 Trần Thúy Ngần 12.01.2008 x Trần Văn Đoàn Hà  Thị Hương Đội 8  
23 Nguyễn Hà Phương 24.06.2008 x Nguyễn Văn Toanh Nguyễn Thị Lê Đội 4  
24 Cao Thành Tiến 12.09.2008   Cao Văn Thao Bùi Thị Thắm Đội 8  
25 Nguyễn Hoàng Tùng 11.09.2008   Nguyễn Xuân Trường Hoàng Thị Mai Đội 5  
26 Nguyễn Hữu Tùng 23.01.2008   Nguyễn Văn Nam Nguyễn T Nhung Nhuận Đội 8  
27 Nguyễn Đức Thiện 28.03.2008   Nguyễn Văn Hoàn Trần Thị Mến Đội 8  
28 Nguyễn Tuấn Vũ 13.11.2008   Nguyễn Văn Bắc  Nguyễn Thị Hợi Đội 2  
Tác giả: THNB

Xem thêm

Việt Nam ơi, khai giảng năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học Nhân Bình
Chắp cánh ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019 - Tiểu học Nhân Bình
Chào đón các em học sinh lớp 1 - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình
Bay cao những ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019- Trường Tiểu học Nhân Bình
Tiết mục nhảy sạp - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình