tin tức-sự kiện

Sinh hoạt chuyên môn liên trường tại trường Tiểu học Xuân Khê năm học 2018-2019

        Căn cứ Kế hoạch số 874/KH-PGDĐT-GDTH ngày 29 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường năm học 2018-2019. Ngày 23/02/2019, trường Tiểu học Nhân Bình tham gia buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường tại trường tiểu học Xuân Khê. Thành phần: Giáo viên các trường Tiểu học Xuân Khê, Nhân Bình, Nhân Nghĩa, TH-THCS Nhân Mỹ  và cán bộ quản lý các trường trong cụm.

           Nội dung của buổi sinh hoạt chuyên môn:

          - Dự giờ mỗi nhóm 2 tiết (1 tiết Toán, 1 tiết Tiếng Việt) theo mô hình trường học mới (với lớp 2, 3, 4,5) và dạy học chương trình hiện hành theo định hướng phát triển năng lực (đối với nhóm giáo viên lớp 1).

          - Trao đổi, rút kinh nghiệm giờ dạy;

          - Trao đổi kinh nghiệm tổ chức các CLB; dạy học trải nghiệm; kinh nghiệm phụ

đạo học sinh chưa hoàn thành môn học.

         - Trao đổi đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường:

Tác giả: thnb

Xem thêm

Việt Nam ơi, khai giảng năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học Nhân Bình
Chắp cánh ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019 - Tiểu học Nhân Bình
Chào đón các em học sinh lớp 1 - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình
Bay cao những ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019- Trường Tiểu học Nhân Bình
Tiết mục nhảy sạp - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình