tin tức-sự kiện

LỚP 5B
PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN            
Trường TH Nhân Bình          
  DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5B NĂM HỌC 2018-2019
   Giáo viên: Nguyễn Thị Nụ
STT Họ tên học sinh Ngày sinh Nữ Họ tên cha Họ tên mẹ Địa chỉ Ghi chú
1 Đinh Đức Anh 02.04.2008   Đinh Công Độ Ngô Thị Nhị Đội 13  
2 Cù Huy Bình 21.06.2008     Cù Thị Thơm Đội 14  
3 Nguyễn Trọng Bình 19.06.2008   Nguyễn Văn Sinh Nguyễn Thị Thương Đội 6  
4 Trương Minh Châu 09.07.2008   Trương Minh Loan Nguyễn Thị Hoa Đội 14  
5 Nguyễn Anh Dũng 17.11.2008   Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Thị Thúy Nhuần Đội 7  
6 Nguyễn Thị Ánh Duyên 12.03.2007 x                   / Nguyễn Thị Lý Đội 7  
7 Nguyễn Hải Đăng 16.05.2008   Nguyễn Văn Luận Trần Thị Dung Đội 15  
8 Nguyễn Viết Đức 16.07.2008   Nguyễn Lê Huy Nguyễn Thị Loan Đội 12  
9 Nguyễn Văn Hải 09.01.2008   Nguyễn Văn Tam  Cao Thị Hợi Đội 7  
10 Nguyễn Đức Hanh 17.12.2008   Nguyễn Văn Huấn Nguyễn Thị Lê Đội 8  
11 Nguyễn Thị Như Huế 14.10.2008 x Nguyễn Văn Chung Nguyễn Thị Thanh Hà Đội 6  
12 Cù Thị Khánh Huyền 12.08.2008 x Cù Huy Hùng Trương Thị  Huệ Đội 14  
13 Cao Thị Phương Linh 29.10.2008 x Cao Quốc Hoa Dơn Hoàng Thị Tuyến Đội 12  
14 Nguyễn Duy Linh 03.03.2008   Nguyễn Đức Khương Nguyễn Thị Tuyến Đội 6  
15 Nguyễn Hoàng Long 07.12.2008   Nguyễn Văn Trị  Nguyễn Thị Nhung Đội 7  
16 Hà Khánh Ngân 26.04.2008 x Hà Ngọc Đĩnh Vũ Thị Dung Đội 6  
17 Nguyễn Thị Thanh Ngần 18.03.2008 x Nguyễn Văn Mạnh Nguyễn Thị Giang Đội 6  
18 Nguyễn Thị Yến Nhi 16.04.2008 x Nguyễn Văn Điền Nguyễn Thị Dịu Đội 7  
19 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 11.01.2008 x Nguyễn Quý Trung Nguyễn Thị Phường Đội 7  
20 Bùi Đức Thái 06.09.2008   Bùi Hữu Nguyên  Nguyễn Thị Thiêm Đội 13  
21 Tao Văn Thành 30.10.2008   Tao Văn Phắt Trần Thị Hương Đội 7  
22 Nguyễn Phương Thảo 02.01.2008 x Nguyễn Quốc Du Nguyễn Thị Mai Đội 7  
23 Nguyễn  Huyền Trang 11.12.2008 x Nguyễn Văn Sương Nguyễn Thị Phượng Đôi 9  
24 Nguyễn Hồng Trường 19.11.2008   Nguyễn Văn Hiển Nguyễn Thị Thoa Đội 12  
25 Hà Thị Thảo Uyên 26.06.2007 x Hà Ngọc Tạo Trương Thị Ngọc Đội 6  
26 Lê Thị Thu Uyên 11.01.2008 x Lê Văn Hưởng Cao Thị Điệp Đội 15  
27 Nguyễn Văn Cung Vi 04.11.2008   Nguyễn Văn Hợi  Nguyễn Thị Huệ Đội 7  
Tác giả: THNB

Xem thêm

Việt Nam ơi, khai giảng năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học Nhân Bình
Chắp cánh ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019 - Tiểu học Nhân Bình
Chào đón các em học sinh lớp 1 - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình
Bay cao những ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019- Trường Tiểu học Nhân Bình
Tiết mục nhảy sạp - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình