tin tức-sự kiện

LỚP 4C
PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN          
Tr­ường TH Nhân Bình          
  DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4C NĂM HỌC 2018-2019
   Giáo viên: Nguyễn Thị Nguyệt
STT Họ tên học sinh Ngày sinh Nữ Họ tên cha Họ tên mẹ Địa chỉ Ghi chú
1 Ngô Kim Anh 04.07.2009 x Ngô Văn Trình Lê Thị Yên Đội 19  
2 Nguyễn Thế Anh 29.5.2009   Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Thị Luyện Đội 21  
3 Đoàn Thị Ngọc Ánh 26.04.2009 x Đoàn Văn Bắc Đoàn Thị Tư Đội 10  
4 Nguyễn Trần Cao Cường 03.02.2009   Nguyễn Văn Hạnh Trần Thị Hồi Đội 18  
5 Hoàng Trọng Đạt 01.05.2009   Hoàng Văn Chung Trần Thị Hà Đội 21  
6 Cao Thị Hương Giang 16.9.2009 x Cao Hữu Bắc Nguyễn Thị Thùy Linh Đội 19  
7 Đoàn Thị Hương Giang 08.09.2009 x Đoàn Văn Duẩn Trương Thị Hiệp Đội 16  
8 Nguyễn Trung Hiếu 05.03.2009   Nguyễn Minh Phương Đoàn Thị Xứng Đội 10  
9 Cao Việt Hòa 29.6.2009   Cao Văn Khang Nguyễn Thị Thanh Thúy Đội 19  
10 Phạm Văn Hùng 06.03.2009     Phạm Thị Hà Đội 18  
11 Nguyễn Tiến Hưng 09.05.2009   Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thị Nụ Đội 21  
12 Hoàng Diệu Linh 03.09.2009 x Hoàng Văn Khôi Đoàn Thị Phi Đội 16  
13 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 29.6.2009 x Nguyễn Văn Đức Nguyễn Thị Vân Đội 21  
14 Nguyễn Thùy Linh 22.10.2009 x Nguyễn Văn Quý Nguyễn Thị Tân Đội 8  
15 Nguyễn Thị Thảo Mai 18.7.2009 x Nguyễn Văn Hợi Lê Thị Xuân Đội 18  
16 Cao Đức Mạnh 27.2.2009   Cao Hữu Trọng Cao Thị Huyền Đội19  
17 Nguyễn Đình Mạnh 17.07.2009   Nguyễn Đình Thặng Nguyễn Thị Hà Đội 12  
18 Hoàng Tuấn Minh 01.01.2009   Hoàng Văn Quyền Nguyễn Thị Nam Đội 21  
19 Phạm Thị Trà My 28.12.2009 x Phạm Văn Bẩy Cao Thị Hiển Nhiên Đội 20  
20 Trần Ánh Ngọc 20.11.2009 x Trần Văn Hướng Trần Thị Lan Đội 8  
21 Đoàn Vũ Yến Nhi 01.09.2009 x Đoàn Văn Khánh Nguyễn Thị Hiền Đội 10  
22 Nguyễn Yến Nhi 01.01.2009 x Nguyễn Sơn Giang Nguyễn Thị Minh Tâm Đội 10  
23 Lê Thị Hồng Nhung 07.12.2009 x Lê Trung Dũng Đào Thị Hằng Đội 10  
24 Bùi Hữu Hoàng Phúc 23.12.2009   Bùi Hữu Út Nguyễn Thị Thuần Đội 13  
25 Bùi Ngọc Yến Phương 16.11.2009 x Bùi Ngọc Thiết Cao Thị Anh Đội 10  
26 Lê Ngọc Thái 31.1.2009   Lê Quang Huấn Đặng Thị Thanh Hợi Đội 18  
27 Lê Thị Thảo 31.10.2009 x Lê Quang Đạt Đặng Thanh Thủy Đội 21  
28 Nguyễn Thu Thảo 06.12.2009 x Nguyễn Văn Lại Đoàn Thị Hẹ Đội 13  
29 Nguyễn Thị Thanh Thu 30.5.2009 x Nguyễn Bá Lịch Đỗ Thị Trang Đội 20  
30 Nguyễn Đức Thuận  21.1.2009   Nguyễn Văn Thủy Cao Thị Hoa Đội 18  
31 Lê Trần Huyền Trang 25.11.2009 x Lê Quang Hữu Trần Thị Thuyết Đội 16  
32 Vũ Quốc Phú Vinh 08.02.2009   Vũ Hồng  Hạnh Cao Thị Vân Đội 19  
Tác giả: THNB

Xem thêm

Việt Nam ơi, khai giảng năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học Nhân Bình
Chắp cánh ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019 - Tiểu học Nhân Bình
Chào đón các em học sinh lớp 1 - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình
Bay cao những ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019- Trường Tiểu học Nhân Bình
Tiết mục nhảy sạp - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình