tin tức-sự kiện

LỚP 4A
PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN            
Tr­êng TH Nhân Bình            
   DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4A NĂM HỌC 2018-2019
   Giáo viên: Cao Thị Thu Hoài
STT Họ tên học sinh Ngày sinh Nữ Họ tên cha Họ tên mẹ Địa chỉ Ghi chú
1 Cao Hải Anh 02.01.2009   Cao Văn Phiệt Nguyễn Thị Nụ Đội  1  
2 Cao Trần Thiên Anh 14.07.2009 x Cao Văn Toản Trần Thị Đảng Đội 8  
3 Nguyễn Thị Mai Anh 15.10.2009 x Nguyễn Văn Bộ Trần Thị Oanh Đội 10  
4 Cao Trí Bảo 18.11.2009   Cao Quyết Thắng Phạm Thị Huệ Đội 2  
5 Nguyễn Phương Bắc 14.04.2009   Nguyễn Văn Nam Nguyễn Thị Hạnh Đội 2  
6 Nguyễn Tiến Bình 11.10.2009   Nguyễn Văn Dương Nguyễn Thị Thoa Đội 2  
7 Nguyễn Thanh Bình 25.04.2009   Nguyễn Văn Quân Nguyễn Thị Sang Đội 8  
8 Nguyễn Văn Cầu 22.05.2009     Nguyễn Thị Thuỳ Đội 4  
9 Cao Tiến Đạt 17.03.2009   Cao Văn Thuần Nguyễn Thị Thắm Đội 2  
10 Nguyễn Minh Đức 04.11.2009   Nguyễn Văn Mạnh Nguyễn Thị Yến Đội 4  
11 Nguyễn Thị Thu Hà 11.10.2009 x Nguyễn Văn Đại Nguyễn Thị Quyên Đội 1  
12 Phan Thu Hoài 02.11.2009 x Phan Văn Hợi Nguyễn Thị Điệp Đội  3  
13 Cao Việt Hoàng 12.06.2009   Cao Văn Hưng Nguyễn Thị Vân Đội 3  
14 Nguyễn Hữu Hoàng 04.04.2009   Nguyễn Văn Hữu Nguyễn Thị Hằng Đội 4  
15 Đoàn Thị Huế 23/11/2009 x Đoàn Văn Thiệp Ngô Thị Ngọc Đội 10 C. đến
16 Nguyễn Duy Khánh 31.10.2009   Nguyễn Văn Khương Trần Thị Thơm Đội 8  
17 Cao Thị Mến 25.12.2009 x Cao Văn Lực Nguyễn Thị Vân Đội 2  
18 Nguyễn Thị Thảo My 17.03.2009 x Nguyễn Văn Soạn Nguyễn Thị Hạnh Đội 7  
19 Lê Thành Nam 03.10.2009   Lê Văn Hoàn Tạ Thị Tâm Đội 15  
20 Nguyễn Minh Ngọc 28.09.2009   Nguyễn Văn Lợi Ngô Thị Thanh Hải Đội 14  
21 Lã Thị Thanh Nhàn 26.09.2009 x Lã Đức Vương Nguyễn Thị Hợi Đội 3  
22 Trần Hải Nhật 01.07.2009   Trần Ngọc Dương Nguyễn Thị Nhàn Đội 8  
23 Nguyễn Văn Quang 17.09.2009   Nguyễn Văn Quỳnh Phan Thị Thêu Đội 4  
24 Nguyễn Văn Tuấn 01.01.2009   Nguyễn Văn Phi Nguyễn Thị Hòa Đội 2  
25 Trần Thanh Tùng 01.01.2009   Trần Văn Tuyến Hà Thị Thắm Đội 3  
26 Hà Ngọc Thanh 15.05.2009   Hà Ngọc Cung Nguyễn Thị Thúy Đội 3  
27 Phan Hữu Thắng 01.01.2009   Phan Anh Khoa Nguyễn Thị Bích Đội 2  
28 Hà Thu Trang 20.08.2009 x Hà Ngọc Thao Nguyễn Thị Dung Đội 1  
29 Cao Minh Trường 04.07.2009   Cao Văn Khương Nguyễn Thị Quyên Đội 2  
30 Nguyễn Thu Uyên 10.05.2009 x Nguyễn Văn Tuyên Nguyễn Thị Hoa Đội 8  
31 Nguyễn Thị Yến Vi 13.09.2009 x Nguyễn Văn Hưng Nguyễn Thị Nhiên Đội 8  
32 Nguyễn Ngọc Bảo Yến 16.05.2009 x Nguyễn Văn Toán Nguyễn Thị Hướng Đội 4  
Tác giả: THNB

Xem thêm

Việt Nam ơi, khai giảng năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học Nhân Bình
Chắp cánh ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019 - Tiểu học Nhân Bình
Chào đón các em học sinh lớp 1 - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình
Bay cao những ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019- Trường Tiểu học Nhân Bình
Tiết mục nhảy sạp - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình