tin tức-sự kiện

Tổ chức hoạt động dạy học Toán ở Tiểu học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh - Trường Tiểu học Nhân Bình

     Ngày 22/09/2018 trường Tiểu học Nhân Bình đã tập huấn "Tổ chức hoạt động dạy học Toán ở Tiểu học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh" cho cán bộ giáo viên nhà trường.

     Mục tiêu của buổi tập huấn nhằm giúp cán bộ giáo viên nâng cao năng lực tổ chức hoạt động dạy học ở Tiểu học góp phần hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Góp phần để HS học: "Tự nhiên, nhẹ nhàng, hiệu quả", "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui".

      Nội dung buổi tập huấn gồm có:

1. Tổ chức hoạt động dạy học ở tiểu học phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

2. Tổ chức hoạt động dạy học Toán học ở tiểu học

3. Thiết kế bài dạy

4. Đánh giá học sinh

     Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Cán bộ giáo viên trường Tiểu học Nhân Bình tham gia buổi tập huấn

Tác giả: THNB

Xem thêm

Việt Nam ơi, khai giảng năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học Nhân Bình
Chắp cánh ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019 - Tiểu học Nhân Bình
Chào đón các em học sinh lớp 1 - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình
Bay cao những ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019- Trường Tiểu học Nhân Bình
Tiết mục nhảy sạp - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình