tin tức-sự kiện

LỚP 3A
PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN            
TRƯỜNG TH NHÂN BÌNH            
  DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3A NĂM HỌC 2018-2019
   Giáo viên: Nguyễn Thị Thoa
STT Họ tên học sinh Ngày sinh Nữ Họ tên cha Họ tên mẹ Địa chỉ Ghi chú
1 Cao Việt Cảnh 10.01.2010   Cao Văn Du Nguyễn Thị Thủy Đội 1  
2 Nguyễn Tiến Đạt 25.05.2010   Nguyễn Văn Đông Nguyễn Thị  Hân Đội 1  
3 Nguyễn Minh Đức 03.02.2010   Nguyễn Văn Hường Vũ Thị Loan Đội 7  
4 Nguyễn Quý Đức 18.9.2010     Nguyễn Thị Hậu Đội 7  
5 Nguyễn Trần Hương Giang 19.03.2010 x Nguyễn Văn Tường Trần Thị Bích  Hạnh Đội 3  
6 Nguyễn Hữu Hà 09.12.2010   Nguyễn Văn Huy Nguyễn Thị Nhâm Đội 9  
7 Nguyễn Hữu Hải 25.05.2010   Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Thị Sen Đội 9  
8 Nguyễn Phan Hữu Hải 03.11.2010   Nguyễn Ngọc Hiếu Phan Thị Chuyên Đội 4  
9 Hà Ngọc Hậu  21.11.2010   Hà Ngọc Đạt  Nguyễn Thị Huyền Đội 7  
10 Hà Ngọc Hiệp 14.07.2010   Hà Ngọc Hậu Nguyễn Thị Thúy Đội 3  
11 Nguyễn Minh Hiếu 10.12.2010   Nguyễn Quốc Huân  Cao Thị Hoa Đội 1  
12 Nguyễn Thị Ánh Hồng 17.09.2010 x Nguyễn Hải Hà Đặng Thị Thanh Đội 3  
13 Nguyễn Quốc Huy 09.02.2010   Nguyễn Văn Đăng Nguyễn Thị Thu Đội 1  
14 Phan Nguyễn Huyền 22.08.2010 x Phan Văn Nam Nguyễn Thị Thi Đội 4  
15 Nguyễn Thị Hương 26.02.2010 x Nguyễn Văn Hanh Trần Thị Nhàn Đội 9  
16 Trần Thế Khang 02.01.2010   Trần Văn Quang Nguyễn Thị Sự Đội 3  
17 Cao Hà Linh 15.10.2010 x Cao Văn Phù Hà Thị Lành Đội 2  
18 Nguyễn Phương Linh 24.03.2010 x Nguyễn Văn Tiến Hà Thị Liên Đội 1  
19 Trần Xuân Lợi 22.08.2010   Trần Văn Sơn Hà Thị Nhài Đội 3  
20 Nguyễn Văn Nam 24.01.2010   Nguyễn Văn Duy Nguyễn Thị Hồng Đội 1  
21 Nguyễn Thúy Nga 18.9.2010 x Nguyễn Văn Hảo Đỗ Thị Thùy Dung Đội 7  
22 Nguyễn Thái Sơn 19.10.2009   Nguyễn Văn Toanh Nguyễn Thị Lê Đội 4  
23 Nguyễn Đức Thạch 31.07.2010   Nguyễn Văn Thiết Nguyễn Thị Thủy Đội 3  
24 Nguyễn Thị Thảo 15.04.2009 x   Nguyễn Thị Thuỷ Đội 4  
25 Nguyễn Thị Thảo 29.07.2010 x Nguyễn Văn Thụy Trần Thị Út Đội 4  
26 Hà Ngọc Thuận 20.10.2008   Hà Ngọc Lợi Nguyễn Thị Thủy Đội 6 LB
27 Trần Nguyễn Ngọc Thuận 13.05.2010     Trần Thị Thu Đội 3  
28 Nguyễn Thanh Trúc 23.08.2010 x Nguyễn Văn Toán Nguyễn Thị Hướng Đội 4  
29 Nguyễn Mạnh Hùng 23.05.2006   Nguyễn Văn Sử Nguyễn Thị Thủy Đội 6 HN
Tác giả: THNB

Xem thêm

Việt Nam ơi, khai giảng năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học Nhân Bình
Chắp cánh ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019 - Tiểu học Nhân Bình
Chào đón các em học sinh lớp 1 - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình
Bay cao những ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019- Trường Tiểu học Nhân Bình
Tiết mục nhảy sạp - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình