tin tức-sự kiện

LỚP 5C
PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN            
Trường Tiểu học Nhân Bình          
  DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5C NĂM HỌC 2018-2019
  Giáo viên: Nguyễn Thị Lan
STT Họ tên học sinh Ngày sinh Nữ Họ tên cha Họ tên mẹ Địa chỉ Ghi chú
1 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh 03.11.2008   Nguyễn Văn Thắng Hoàng Thị Hằng Đội 21  
2 Nguyễn Thị Huệ Anh 06.05.2008 x Nguyễn Văn Hiển Nguyễn Thị Huệ Đội 10  
3 Vũ Phương Anh 27.06.2008 x Vũ Văn Dĩnh Phan Hồng Nhâm Đội 17  
4 Hoàng Gia Bảo 27.08.2008   Hoàng Đức Đoàn Lê Thị Chiện Đội 16  
5 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 18.09.2008 x Nguyễn Văn Thao  Vũ Thị Tuyết Đội 21  
6 Nguyễn Mỹ Duyên 23.07.2008 x Nguyễn Hải Hùng  Trần Thị Thủy Đội 10  
7 Lê Thái Dương 18.12.2008   Lê Quang Dũng Trần Thúy Mai Đội 16  
8 Cao Minh Đức 12.10.2008   Cao Văn Dũng Nguyễn Thị Nguyện Đội 20  
9 Lê Trần Hương Giang 17.06.2008 x Lê Quang Vấn Trần Thị Mến Đội 16  
10 Hoàng Đức Hiếu 11.06.2008   Hoàng Văn Châu Nguyễn Thị Hiến Đội 16  
11 Nguyễn Thu Hoài 25.12.2008 x Nguyễn Văn Hiên Lê Thị Hồng Nhung Đội 16  
12 Nguyễn Quang Hưng 30.11.2008   Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Thoan Đội 21  
13 Nguyễn  Đình Hữu 23.01.2008   Nguyễn Đình Đề Cù Thị Non Đội 20  
14 Nguyễn Viết Khương 27.09.2008   Nguyễn Văn Huy Nguyễn Thị Huệ Đội 19  
15 Nguyễn Nhật Lệ 11.12.2007 x Nguyễn Văn Đắc Nguyễn Thị Hồng Đội 5  
16 Hoàng Thu Minh 16.05.2008 x Hoàng Văn Khôi Đoàn Thị Phi Đội 16  
17 Nguyễn Thị Quỳnh Như 14.12.2008 x Nguyễn Văn Hiệu Nguyễn Thị Mỹ Châu Đội 10  
18 Cao Thị Bảo Phúc 31.03.2008 x Cao Hữu Thương  Lê Thị Hợi Đội 18  
19 Cao Minh Quân 28.11.2008   Cao Văn Huyên Phạm Thị Liễu Đội 20  
20 Lê Minh Quân 20.06.2008   Lê Trung Dũng Đào Thị Hằng Đội 10  
21 Lê Thị Như Quỳnh 09.04.2008 x Lê Quang Hưng Trần Thị Oanh Đôi 16  
22 Đoàn Trung Toàn 03.03.2008   Đoàn Văn Tiệm Nguyễn Thị Lan Oanh Đôi 10  
23 Phan Như Tùng 17.07.2008   Phan Văn Thái Hoàng Thị Kim Oanh Đội 21  
24 Nguyễn Thị Hồng Thắm 10.01.2008 x Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Thị Hiên Đội 10  
25 Hoàng Văn Thắng 13.02.2008   Hoàng Văn Hường Lê Thị Bình Đội 16  
26 Nguyễn Sơn Thắng 20.01.2008   Nguyễn Sơn Giáp Nguyễn Thị Đào Đội 10  
27 Lê Thị Thu Trang 26.06.2008 x Lê Quang Chiến Trần Thị Hoa Đội 17  
Tác giả: THNB

Xem thêm

Việt Nam ơi, khai giảng năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học Nhân Bình
Chắp cánh ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019 - Tiểu học Nhân Bình
Chào đón các em học sinh lớp 1 - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình
Bay cao những ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019- Trường Tiểu học Nhân Bình
Tiết mục nhảy sạp - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình