tin tức-sự kiện

LỚP 3B
PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN            
Trường TH Nhân Bình            
   DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3B NĂM HỌC 2018-2019
  Giáo viên: Trần Thị Vang
STT Họ tên học sinh Ngày sinh Nữ Họ tên cha Họ tên mẹ Địa chỉ Ghi chú
1 Phan Tuấn Anh 18.05.2010   Phan Văn Liệu Cao Thị Thúy Đội 5  
2 Hà Ngọc Cương 09.12.2010   Hà Ngọc Quyết Trần Thị Dự Đội 6  
3 Cao Ngọc Bảo Châu 19.11.2010 x Cao Thành Đoàn Phạm Thị Hải Duyến Đội 20  
4 Nguyễn Thị Minh Châu 23.10.2010 x Nguyễn Văn Quang Phạm Thị Tư Đội 17  
5 Cao Kỳ Duyên 15.05.2010 x Cao Hữu Bằng Nguyễn Thị Thu Thương Đội 16  
6 Lê Quang Đại  17.09.2010   Lê Quang Hưng Nguyễn Thị Nga Đội 15  
7 Vũ Văn Đạt 04.01.2010   Vũ Văn Lộc  Cao Thị Thúy Đội 17  
8 Nguyễn Hải Đăng 25.08.2010   Nguyễn Văn Nghi  Trần Thị Na Đội 17  
9 Nguyễn Khánh Đăng 03.08.2010   Nguyễn Văn Thuận Cao Thị Thúy Đội 2  
10 Nguyễn Minh Đức 15.08.2010   Nguyễn Văn Quân Nguyễn Thị Lương Đội 2  
11 Nguyễn Minh Đức 28.08.2010   Nguyễn Văn Lam Hà Thị Lê Đội 2  
12 Trần Thu Hà 12.09.2010 x Trần Văn Trọng Nguyễn Thị Luyện Đội 18  
13 Đoàn Trọng Hiếu 01.12.2009   Đoàn Trọng Đán Bùi Thị Thu Hà Đội 14  
14 Nguyễn Việt Hùng 03.07.2010   Nguyễn Văn Duy Nguyễn Thị Thương Đội 5  
15 Lê Văn Huỳnh 28.05.2010   Lê Văn Đính Ngô Thị Lan Đội 16  
16 Nguyễn Thị Khanh 18.9.2010 x Nguyễn Văn Nam Cao Thị Huệ Đội 13  C. đến
17 Hà Ngọc Khoa 24..05.2010   Hà Ngọc Đăng Nguyễn Thị Quyên Đội 6  
18 Nguyễn Văn Khoa 26.11.2010   Nguyễn Văn Thắng Lê Thị Thúy Hằng Đội 17  
19 Nguyễn Hải Linh 10.01.2010 x Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Thị Hiền Đội 17  
20 Hoàng Đức Mạnh 02.09.2010   Hoàng Quốc Việt Nguyễn Thị Nga Đội 16  
21 Lê Thu Ngân 27.12.2010 x Lê Văn Linh Ngô Thị Thanh Dung Đội 15  
22 Lê Thị Thúy Quỳnh 02.08.2010 x Lê Ngọc Quảng Đào Thị Huế Đội 17  
23 Nguyễn Đức Tài 12.04.2010   Nguyễn Văn Năm Trương Thị Sửu Đội 21  
24 Nguyễn Tiến Tùng 30.01.2010   Nguyễn Văn Thi Trần Thị Hợp Đội 5  
25 Lê Thanh Thảo 09.01.2010 x Lê Quang Giảng Khổng Thị Huế Đội 17  
26 Nguyễn Thị Thương 10.07.2010 x   Nguyến Thị Cẩm Đội 6  
27 Trần Thu Trang 25.06.2010 x Trần Văn Hanh Phan Thúy Doanh Đội 5  
28 Cao Thị Tú Uyên 04.05.2010 x Cao Văn Hiển Trần Thị Hồng Đội 15  
29 Nguyễn Hải Yến 12.01.2010 x Nguyễn Bá Tiến Lê Thị Kim Oanh Đội 15  
Tác giả: thnb

Xem thêm

Việt Nam ơi, khai giảng năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học Nhân Bình
Chắp cánh ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019 - Tiểu học Nhân Bình
Chào đón các em học sinh lớp 1 - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình
Bay cao những ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019- Trường Tiểu học Nhân Bình
Tiết mục nhảy sạp - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình