tin tức-sự kiện

LỚP 1B
PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN            
TRƯỜNG TH NHÂN BÌNH            
                  DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1B NĂM HỌC 2018-2019
   
Giáo viên : Cao Thị Huyền Chang    
TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Họ tên bố/mẹ Họ tên mẹ Nơi ở Ghi chú
1 Cao Tuấn An 26/09/2012   Cao Văn Khánh Trần Thị Tiến Hà    Đội 2  
2 Cao Gia Bảo 21/01/2012   Cao Hữu Lâm Vũ Thanh Thoa    Đội 13  
3 Phan Tuệ Băng 06/11/2012 x Phan Trọng Thỏa Cao Thị Huyền Chang    Đội 1  
4 Nguyễn Khánh Duy 11/11/2012   Nguyễn Xuân Cường Nguyễn Thị Duyên    Đội 6  
5 Hà Ngọc Đạt 26/07/2012   Hà Ngọc Đĩnh Vũ Thị Dung    Đội 6  
6 Cao Hoàng Linh Giang 13/10/2012 x Cao Quốc Hoa Dơn Hoàng Thị Tuyến    Đội 12  
7 Nguyễn  Hương Giang 12/04/2012 x Nguyễn Văn Trường Đinh Thị Báu    Đội 13  
8 Nguyễn Ngọc Hà 22/03/2012   Nguyễn Văn Mậu Nguyễn Thị Dần    Đội 1  
9 Trần Mạnh Hà 29/11/2012   Trần Thanh Hải Nguyễn Thị Thúy    Đội 6  
10 Nguyễn Trung Hào 07.08.2011   Nguyễn Văn Hanh Trần Thị Nhàn    Đội 9 LB
11 Nguyễn Hoàng Tùng Lâm 02/03/2012     Nguyễn Thị Dung    Đội 6  
12 Nguyễn Thị Khánh Linh 18/07/2012 x Nguyễn Văn Tùng Nguyễn Thị Dương    Đội 1  
13 Nguyễn Hồng Lĩnh 11/10/2012   Nguyễn Đình Khương Lê Thị Hồng    Đội 12  
14 Đinh Thành Long 12/11/2012   Đinh Công Đoàn Phan Thị Lý    Đội 14  
15 Phan Gia Long 26/04/2012   Phan Văn Huy Phạm Thị Châm    Đội 3  
16 Cao Thị Khánh Ly 14/05/2012 x Cao Đình Cảnh Trần Thị Hạnh    Đội 13  
17 Phan Nhật Minh 13/09/2012   Phan Minh Phương Nguyễn Thị Thủy    Đội 2  
18 Nguyễn Thị Hà My 12/02/2012 x Nguyễn Văn Bái Nguyễn Thị Phương    Đội 1 Cận nghèo
19 Cao Minh Nhật 11/28/2012   Cao Văn Phù Hà Thị Lành    Đội 2  
20 Nguyễn Minh Nhật 22/12/2012   Nguyễn Văn Dũng Hoàng Thị Thu    Đội 13  
21 Nguyễn Minh Nhật 29/05/2012   Nguyễn Văn Tầu Phạm Thị Huyền    Đội 1  
22 Cù Thị Yến Nhi 24/02/2012 x Cù Huy Đạt Nguyễn Thị Kim Ngọc    Đội 14  
23 Đoàn Yến Nhi 7/19/2012 x Đoàn Trọng Tuyến Lục Thị Xuân    Đội 14  
24 Đoàn Trọng Phong 23/11/2012   Đoàn Trọng Chính Nguyễn Thị Lê    Đội 14  
25 Vũ Ngọc Phương 11/30/2012 x Vũ Ngọc Hưng Viên Thị Vân    Đội 14 C. đến
26 Trương Thị Phượng 14/09/2012 x Trương Văn Tuấn Trương Thị Hường    Đội 14  
27 Nguyễn Minh Quang 23/03/2012   Nguyễn Hải Hà Đặng Thị Thanh    Đội 3  
28 Cù Thúy Quyên 29/10/2012 x Cù Văn Huỳnh  Ngô Thị Yến    Đội 14  
29 Phan Mạnh Tuấn 11/08/2012   Phan Quang Thái Trần Thị Thủy    Đội 2  
30 Đoàn Thị Thanh Trang 29/10/2012 x Đoàn Thanh Hường Bùi Thị Hậu    Đội 14  
31 Nguyễn Thị Thảo Vy 01/01/2012 x Nguyễn Hồng Thắng Nguyễn Thị Ngọc    Đội 13  
32 Nguyễn Thị Thuý 07.01.2008 x Nguyễn Văn Hợi Nguyễn Thị Nga    Đội 5 HN-LB
         

 

Tác giả: THNB

Xem thêm

Việt Nam ơi, khai giảng năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học Nhân Bình
Chắp cánh ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019 - Tiểu học Nhân Bình
Chào đón các em học sinh lớp 1 - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình
Bay cao những ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019- Trường Tiểu học Nhân Bình
Tiết mục nhảy sạp - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình