tin tức-sự kiện

Thực hiện nghiêm túc nội dung giảng dạy và giáo dục 'Đi đến trường an toàn, về đến nhà an toàn'

         Thực hiện nội dung tập huấn "Đi đến trường an toàn về đến nhà an toàn, trường Tiểu học Nhân Bình đã triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên thực hiện soạn giảng, sử dụng hiệu quả đồ dùng sẵn có và tự sưu tầm để thực hiện có hiệu quả nội dung dự án.

       Đây là đự án nhằm góp phần giảm tỷ lệ tử vong và thương tích do tai nạn giao thông đường bộ cho học sinh trường tiểu học và THCS. Đồng thời, nâng cao nhận thức cho giáo viên, phụ huynh, học sinh của 2 trường và thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan đơn vị liên quan, góp phần đảm bảo an toàn giao thông đường bộ cho học sinh.

       Những hoạt động trọng tâm khi triển khai dự án, bao gồm: Tập huấn cho giáo viên sử dụng tài liệu và giáo án điện tử, trang thiết bị giảng dạy về an toàn giao thông; tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông cho học sinh; tuyên truyền về an toàn giao thông cho phụ huynh…

       Qua quá trình thực hiện dự án, nhận thức về việc thực hiện an toàn giao thông của học sinh, giáo viên, phụ huynh được nâng lên đáng kể; không có trường hợp học sinh bị thương tích, tử vong do tai nạn giao thông.

Tác giả: TH NB

Xem thêm

Việt Nam ơi, khai giảng năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học Nhân Bình
Chắp cánh ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019 - Tiểu học Nhân Bình
Chào đón các em học sinh lớp 1 - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình
Bay cao những ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019- Trường Tiểu học Nhân Bình
Tiết mục nhảy sạp - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình