Việt Nam ơi, khai giảng năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học Nhân Bình
Chắp cánh ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019 - Tiểu học Nhân Bình
Chào đón các em học sinh lớp 1 - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình
Bay cao những ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019- Trường Tiểu học Nhân Bình
Tiết mục nhảy sạp - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình
  

Tổ chức

  • Tổ 1-2-3

  • Địa chỉ: Nhân Bình - Lý Nhân - Hà Nam
  • Email: C1nhanbinh@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513630685
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Thúy
Vị trí: Tổ trưởng
Email: thuytn88@gmail.com
Điện thoại: 01649635692
2
Họ tên: Đoàn Thị Xứng
Vị trí: Tổ phó
Email: dtxung79c1nbi@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0912830901
3
Họ tên: Nguyễn Thị Thoa
Vị trí: GVCN lớp 1A
Email: C1nhanbinh@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513630685
4
Họ tên: Cao Thị Huyền Chang
Vị trí: GVCN lớp 1B
Email: moreone70@gmail.com
Điện thoại: 0984814713
5
Họ tên: Trương Thị Huệ
Vị trí: GVCN lớp 2A
Email: gvtruongthihue@gmail.com
Điện thoại: 01655125692
6
Họ tên: Nguyễn Thị Ánh Dương
Vị trí: GVCN lớp 2B
Email: anhduongnguyen72@gmail.com
Điện thoại: 03513630685
7
Họ tên: Nguyễn Thị Loan
Vị trí: GVCN lớp 2C
Email: loannhanbinh@gmail.com
Điện thoại: 01628250721
8
Họ tên: Nguyễn Thị Thoa
Vị trí: GVCN lớp 3A
Email: C1nhanbinh@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01642567290
9
Họ tên: Nguyễn Thị Vang
Vị trí: GVCN lớp 3B
Email: ttvang64c1nbi@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513630685
10
Họ tên: Trần Văn Tiến
Vị trí: Giáo viên Âm nhạc
Email: trantienrolandbk5@gmail.com
Điện thoại: 0918836682