Việt Nam ơi, khai giảng năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học Nhân Bình
Chắp cánh ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019 - Tiểu học Nhân Bình
Chào đón các em học sinh lớp 1 - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình
Bay cao những ước mơ - Khai giảng năm học 2018-2019- Trường Tiểu học Nhân Bình
Tiết mục nhảy sạp - Khai giảng 2018-2019 trường Tiểu học Nhân Bình
  

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
859/KH-PGDĐT
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019... Chi tiết
2018-09-24
--/KH-TTH
Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019... Chi tiết
2018-09-20
800/PGDĐT-NGLL
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục ch... Chi tiết
2018-09-20
786/PGDĐT
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể ... Chi tiết
2018-09-18
1509/SGDĐT-GDTH
Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm h... Chi tiết
2018-09-11
1492/SGDĐT-CTTT
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục th... Chi tiết
2018-09-10
10/CT-UBND
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo d... Chi tiết
2018-08-31
3868/BGDDT-GDTH
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục ti... Chi tiết
2018-08-28
20/2018/TT-BGDĐT
Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở gi... Chi tiết
2018-08-22
2919/CT-BGDĐT
Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành g... Chi tiết
2018-08-10
1231/QĐ-UBND
Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018-201... Chi tiết
2018-07-16
78/SGDĐT-GDTTH
V/v chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chươ... Chi tiết
2018-01-19
36/2017/TT-BGDDT
Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với c... Chi tiết
2017-12-28
4612/BGDĐT-GDTrH
V/v hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục... Chi tiết
2017-07-03
22/2016/TT-BGDĐT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH... Chi tiết
2016-09-22
404/QĐ-TTg
Phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách g... Chi tiết
2015-03-27
88/2014/QH13
Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục p... Chi tiết
2014-11-28
30 /2014/TT-BGDĐT
Quy định đánh giá học sinh tiểu học... Chi tiết
2014-08-28
29-NQ/TW
Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào ... Chi tiết
2013-11-14
Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT
Điều lệ trường Tiểu học... Chi tiết
2010-12-30
16/2008/QĐ-BGDĐT
Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo... Chi tiết
2008-04-16