Điểm báo

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019

Căn cứ thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT, Trường Tiểu học Nhân Đạo công khai công tác tuyển sinh năm học 2016-2017 như sau:

Số học sinh đủ điều kiện tuyển năm học 2017-2018 là 70 em.
Số học sinh tham gia dự tuyển là 70.
Số trúng tuyển là 70

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NHÂN ĐẠO

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A

NĂM HỌC 2018 - 2019

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thuyết

Số
TT

Họ và tên

Ngày
sinh

Họ và tên cha

Chỗ ở
(xóm,thôn)

Ghi chú

1

Nguyễn Chí Bảo

20/3/2012

Nguyễn Văn Lưu

Thôn Khu Hoàng

2

Nguyễn Quỳnh Chi

26/10/2012

Nguyễn Văn Yến

Thôn Cao - BắcL ý

3

Nguyễn Tiến Đạt

17/9/2012

Nguyễn Duy Đông

Xã Chân Lý

Hộ Cận nghèo

4

Bùi Tiến Dũng

24/1/2012

Bùi Tiến Hùng

Xóm 2 - Trần Thương

5

Nguyễn Thành Dương

15/1/2012

Nguyễn Văn Dũng

Thôn Khu Hoàng

6

Ngô Trung Đức

13/9/2012

Ngô Văn Phan

Thôn Đội Xuyên

7

Trần Anh Đức

25/4/2012

Trần Văn Tiến

Thôn Trác Nội

8

Trần Minh Hải

10/11/2012

Trần Văn Khánh

Thôn Đội Xuyên

9

Ngô Quốc Huy

15/4/2012

Ngô Văn Khởi

Thôn Trác Nội

10

Vũ Lan Hương

14/6/2012

Vũ Anh Trung

Thôn Trác Nội

11

Nguyễn Ngọc Khuê

2/12/2012

Nguyễn Đăng Khoa

Xóm 2 - Trần Thương

12

Nguyễn Trung Kiên

31/8/2012

Nguyễn Văn Phong

Thôn Khu Hoàng

13

Nguyễn Thị Mai Lan

28/3/2012

Nguyễn Văn Huyền

Xóm 2 - Trần Thương

14

Lê Thùy Linh

11/7/2012

Lê Văn Hiếu

Xóm 2 - Trần Thương

15

Nguyễn Hoàng Bảo Ly

2/11/2012

Nguyễn Văn Tư

Xóm 2 - Trần Thương

16

Trần Khánh Ngọc

30/4/2012

Trần Thanh Bình

Thôn Trác Nội

17

Đoàn Thị Bảo Ngọc

8/11/2012

Đoàn Đình Chiến

Thôn Đội Xuyên

18

Ngô Bảo Nguyên

24/6/2012

Ngô Văn Kiên

Thôn Khu Hoàng

19

Đoàn Thảo Nguyên

25/12/2012

Đoàn Đình Quyết

Thôn Đội Xuyên

20

Nguyễn Thị Yến Nhi

22/8/2012

Nguyễn Văn Khởi

Xóm 2 - Trần Thương

21

Phạm Thị Khánh Như

2/2/2012

Phạm Văn Khiếu

Thôn Đội Xuyên

22

Phạm Thanh Phong

9/10/2012

Phạm Văn Hoàng

Thôn Trác Ngoại

23

Trần Mạnh Quân

2/3/2012

Trần Văn Cảnh

Thôn Đội Xuyên

24

Trần Minh Quân

29/6/2012

Trần Văn Quyết

Thôn Đội Xuyên

25

Phan Thị Bích Thanh

9/3/2012

Phan Văn Thượng

Thôn Trác Nội

26

Nguyễn Văn Thắng

1/1/2012

Phạm Thị Nguyệt

Thôn Khu Hoàng

27

Kiều Thị Mai Thùy

27/5/2012

Kiều Văn Phòng

Xóm 2 - Trần Thương

28

Nguyễn Phương Thủy

3/12/2012

Nguyễn Văn Huấn

Xóm 2 - Trần Thương

29

Trần Khắc Tiến

30/5/2012

Trần Khắc Tiện

Thôn Trác Ngoại

Con Bệnh binh

30

Trương Thùy Trang

15/11/2012

Trương Văn Bộ

Thôn Trác Nội

31

Nguyễn Bảo Trâm

18/12/2012

Nguyễn Phúc Toàn

Thôn Khu Hoàng

32

Trương Lê Đức Trí

16/3/2012

Trương Ngọc Thức

Thôn Đội Xuyên

33

Nguyễn Tuấn Vũ

26/10/2012

Nguyễn Văn Huy

Thôn Khu Hoàng

34

Phan Tuấn Vũ

1/11/2012

Phan Văn Tùng

Thôn Trác Nội

35

Nguyễn Thị Hà Vy

16/9/2012

Nguyễn Doãn Toàn

Thôn Đội Xuyên

Nhân Đạo, ngày 23 tháng 07 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NHÂN ĐẠO

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1B

NĂM HỌC 2018 - 2019

Giáo viên chủ nhiệm: Phạm Thị Thú

Số
TT

Họ và tên

Ngày
sinh

Họ và tên bố ( mẹ )

Chỗ ở
(xóm,thôn)

Ghi chú

1

Phạm Diệp Anh

15/9/2012

Phạm Văn Chương

Thôn Trác Ngoại

2

Phạm Quỳnh Anh

22/2/2012

Phạm Văn Bắc

Xóm 3 - Trần Thương

3

Kiều Đăng Dương

18/1/2012

Kiều Văn Phát

Xóm 3 - Trần Thương

4

Phạm Thành Đạt

2/7/2012

Phạm Văn Kiên

Thôn Đồng Nhân

5

Trần Phạm Hương Giang

5/9/2012

Trần Đăng Kiên

Xóm 3 - Trần Thương

6

Phạm Thu Hà

5/1/2012

Phạm Văn Hoan

Thôn Trác Ngoại

7

Kiều Thanh Hoa

7/7/2012

Kiều Văn Mạnh

Xóm 3 - Trần Thương

8

Phan Gia Huy

19/9/2012

Phan Văn Lam

Thôn Đồng Nhân

9

Phạm Văn Huy

28/7/2012

Phạm Văn Điệp

Thôn Đồng Nhân

10

Nguyễn Duy Khánh

28/7/2012

Nguyễn Văn Hường

Xóm 2 - Trần Thương

11

Nguyễn Trung Kiên

6/10/2012

Nguyễn Xuân Chuyển

Xóm 1 - Trần Thương

12

Nguyễn Thị Khánh Linh

5/7/2012

Nguyễn Văn Chắc

Thôn Trác Ngoại

13

Nguyễn Khánh Linh

22/6/2012

Nguyễn Văn Độ

Xóm 1 - Trần Thương

14

Nguyễn Thành Lộc

19/6/2012

Nguyễn Mạnh Dũng

Xóm 1 - Trần Thương

15

Nguyễn Thị Trà Mi

5/11/2012

Nguyễn Văn Dân

Xóm 1 - Trần Thương

16

Kiều Trà My

24/1/2012

Kiều Văn Cương

Xóm 3 - Trần Thương

17

Nguyễn Trà My

8/10/2012

Nguyễn Văn Khởi

Xóm 1 - Trần Thương

18

Lương Hồng Ngọc

24/8/2012

Lương Xuân Đồn

Quang Ốc-Bắc Lý

19

Ngô Thị Hồng Ngọc

16/6/2012

Ngô Văn Hùng

Xóm 1 - Trần Thương

20

Trung Thị Ánh Ngọc

9/6/2012

Trung Văn Lịch

Xóm 3 - Trần Thương

21

Nguyễn Thị Nhàn

31/3/2012

Nguyễn Văn Cát

Xóm 3 - Trần Thương

22

Nguyễn Linh Nhi

11/11/2012

Phan Thu Phương

Thôn Đồng Nhân

23

Phạm Nam Phong

17/8/2012

Phạm Tiến Tâm

Xóm 3 - Trần Thương

24

Nguyễn Hải Phú

5/6/2012

Nguyễn Văn Huy

Xóm 3 - Trần Thương

25

Phan Minh Quân

29/5/2012

Phan Văn Khiêm

Thôn Đồng Nhân

26

Bùi Thế Hoàng Sơn

14/6/2012

Bùi Thế Lâm

Thôn Trác Ngoại

27

Kiều Lệ Thu

23/10/2012

Kiều Văn Kiên

Xóm 3 - Trần Thương

28

Nguyễn Thị Thanh Thúy

13/8/2012

Nguyễn Văn Duy

Xóm 3 - Trần Thương

29

Nguyễn Thị Trang

12/9/2012

Nguyễn Văn Phóng

Xóm 2 - Trần Thương

30

Phạm Thanh Trúc

19/8/2012

Phạm Văn Mừng

Xóm 3 - Trần Thương

31

Nguyễn Văn Tú

23/7/2012

Nguyễn Văn Tuất

Xóm 2 - Trần Thương

32

Ngô Mạnh Tường

9/3/2012

Ngô Văn Hải

Xóm 3 - Trần Thương

33

Nguyễn Quốc Việt

6/2/2012

Nguyễn Văn Thắng

Thôn Trác Ngoại

34

Phạm Thị Như Ý

11/4/2012

Phạm Văn Quý

Thôn Trác Ngoại

35

Nguyễn Hải Yến

21/8/2012

Nguyễn Anh Tuấn

Xóm 1 - Trần Thương

Nhân Đạo, ngày 23 tháng 07 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

Tác giả:

Xem thêm

22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo