Điểm báo

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018

PGD&ĐT HUYỆN LÝ NHÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NHÂN ĐẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Kế hoạch Tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018 và ôn tập hè 2017


Căn cứ Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 30/5/2017 của UBND huyện Lý Nhân về việc tổ chức hoạt động hè năm 2017;

Thực hiện Công văn số 578/PGDĐT-GDTH ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2017-2018 và ôn hè 2017 cho học sinh Tiểu học;

Để chuẩn bị tốt cho năm học mới, trường Tiểu học Nhân Đạo thông báo lịch tuyển sinh lớp1và ôn tập hè như sau:

I/ Tuyển sinh lớp 1

1. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển

2- Đối tượng, điều kiện xét tuyển

- Trẻ sinh năm 2011 trở về trước (tuyệt đối không tuyển trẻ sinh sau năm 2011) có hộ khẩu hoặc tạm trú tại xã Nhân Đạo đã được điều tra Phổ cập tại địa phương.

- Đã học xong chương trình mẫu giáo 5 tuổi.

- Trường hợp học sinh không có hộ khẩu tại xã Nhân Đạo có nhu cầu học trái tuyến phải có đơn xin học trái tuyến có xác nhận của Hiệu trưởng trường Tiểu học nơi học sinh có hộ khẩu thường trú (trường nơi xin chuyển đi) và đồng ý tiếp nhận của Hiệu trưởng trường Tiểu học Nhân Đạo (trường xin đến học trái tuyến). Đơn được viết theo mẫu quy định của trường. Thời gian tiếp nhận đơn xin học trái tuyến từ 18/7/2017 đến 20/7/2017.

3- Hồ sơ xét tuyển

Mỗi học sinh tham gia xét tuyển có 01 túi hồ sơ, gồm:

- 01 đơn xin vào học lớp Một do cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ đứng tên. (Chú ý: Khi đưa con em đến trường, phụ huynh mang theo bút để viết đơn theo mẫu quy định chung của PGD).

- 02 giấy khai sinh bản chính phô tô công chứng, phải đảm bảo rõ nét, đọc được các thông tin. (Khi tuyển sinh, cha mẹ học sinh mang theo bản chính để đối chiếu, xong trường trả lại ngay. Nhà trường không thu bản sao.)

- Giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình mầm non 5 tuổi (do Hiệu trưởng trường Mầm non cấp).

- 01 bản phô tô sổ hộ khẩu có tên của HS (không cần công chứng).

4- Thời gian

Từ 7 giờ 30 phút ngày 24/7/2017 (sáng thứ Hai).

II- Tổ chức ôn tập hè cho học sinh

1. Thời gian: Nhà trường tổ chức ôn hè cho học sinh từ 01/8/2017 và tổ chức kiểm tra lại cho học sinh phải rèn luyện trong hè. Vì vậy, nhà trường thông báo các em học sinh từ lớp 1đến lớp 5 năm học 2017 - 2018 tập trung tại trường từ 7 giờ 30 phút ngày thứ Ba 01/8/2017. Khi đi mang theo sách, vở và đồ dùng học tập để ôn tập ngay.

2. Các môn học ôn tập trong hè: Môn Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2017-2018 và ôn tập hè 2017 của trường Tiểu học Nhân Đạo. Nhà trường trân trọng thông báo.

HIỆU TRƯỞNG

Trương Thị Hoài

Tác giả:

Xem thêm

22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo