Điểm báo

Bảng phân công chuyên môn năm học 2018-2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH NHÂN ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019

STT

Họ và tên

Năm sinh

Năm vào ngành

Trình độ chuyên môn

Nhiệm vụ được giao

Nhiệm vụ khác

Ghi chú

1

Trương Thị Hoài

1974

1992

ĐH QLGD

Phụ trách chung Phổ cập - CM khối 2

Bí thư Chi bộ

2

Nguyễn Thị Dậu

1968

1988

CĐSP Tiểu học

Phụ trách CM Khối 1, 3;4,5 - HĐNGLL

Chủ tịch Công đoàn

3

Nguyễn Thị Thuyết

1972

1992

CĐSP Tiểu học

GVCN 1A

4

Phạm Thị Thú

1973

1992

CĐSP Tiểu học

GVCN 1B

TT tổ 1,2,3

PT nữ công

5

Phạm Thị Phượng

1987

2011

ĐHSP Tiểu học

GVCN 2B

6

Vũ Thị Thúy

1988

2011

CĐSP Tiểu học

GVCN 2A

7

Nguyễn T. Thu Hằng

1974

1993

CĐSP Tiểu học

GVCN 3A

TP tổ 1,2,3

8

Cao Thị Hồng Hạnh

1967

1987

CĐSP Tiểu học

GVCN 3B

9

Trần Thị Lan

1976

1997

CĐSP Tiểu học

GVCN 4A

Tổ phó tổ 4+5

TTND

10

Nguyễn Thị Nga

1992

2014

CĐSP Tiểu học

GVCN 4B

Nguyễn Thị Nga

11

Phạm Thị Huê

1976

1996

CĐSP Tiểu học

GVCN 5A

TT tổ 4+5

Thư ký HĐSP

12

Nguyễn Minh Đức

1977

1998

ĐHSP Tiểu học

GVCN 5B

Nguyễn Minh Đức

13

Phạm Thị Thanh

1982

2004

CĐSP Nhạc

Dạy Âm nhạc từ lớp 1-5

Tổng PT Đội

14

Đỗ Bá Hoàng Anh

1984

2005

ĐHSP Mỹ thuật

Dạy Mỹ thuật

từ lớp 1-5

Phụ trách LĐ,VS

Website trường

15

Trương Đông Sang

1993

ĐHSP Thể dục

Dạy Thể dục

từ lớp 1-5

16

Trần Hồng Nhung

1993

2014

CĐSP Tiếng Anh

Dạy TA lớp 1-5

Bí thư đoàn TN,

17

Vũ Thanh Huyền

1984

2006

TC kế toán

Kế toán

Y tế học đường

18

Phan Thị Thu Hằng

1977

2007

CĐSP Mầm non

Thủ quỹ, văn thư

Thư viện

19

Phạm Thị Thanh

1982

2004

CĐSP Nhạc

Dạy Âm nhạc từ lớp 1-5

Tổng PT Đội

20

Nguyễn thị Hải Yến

1988

CĐSP

Dạy Tin học 3-5

Nhân Đạo, ngày 12 tháng 12 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

Trương Thị Hoài

Tác giả:

Xem thêm

22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo