Điểm báo

Kết quả xét lên lớp-hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2016-2017
Mời quý phụ huynh, giáo viên và học sinh tải tệp đính kèm để xem bảng kết quả xét lên lớp và hoàn thành chương trình Tiểu học của học sinh các khối lớp trường Tiểu học Nhân Đạo năm học 2016-2017
Tác giả:

Xem thêm

22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo