Điểm báo

Bảng tổng hợp đánh giá toàn trường năm học 2016-2017
Mời quý phụ huynh, giáo viên và học sinh tải tệp đính kèm để xem bảng tổng hợp đánh giá 4 kì của trường Tiểu học Nhân Đạo năm học 2016-2017
Tác giả:

Xem thêm

22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo