Điểm báo

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2016-2017
Căn cứ thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT, Trường Tiểu học Nhân Đạo công khai công tác tuyển sinh năm học 2016-2017 như sau:
Số học sinh đủ điều kiện tuyển năm học 2016-2017 là 60 em.
Số học sinh tham gia dự tuyển là 60.
Số trúng tuyển là 60
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A
Năm học: 2016 - 2017
TT Họ và tên học sinh Ngày tháng
năm sinh
Họ tên bố Nơi ở hiện nay Ghi chú
1 Nguyễn Đức Cương 23/11/2010 Nguyễn Đức Cử Xóm 2 - Trần Thương - Nhân Đạo
2 Phạm Thùy Dương 29/11/2010 Phạm Tiến Tâm Xóm 3 - Trần Thương - Nhân Đạo
3 Nguyễn Thành Đạt 20/11/2010 Nguyễn Văn Thuận Xóm 3 - Trần Thương - Nhân Đạo
4 Nguyễn Hải Đăng 05/02/2010 Nguyễn Văn Tuy Xóm 3 - Trần Thương - Nhân Đạo
5 Phạm Thị Thiên Hà 10/04/2010 Phạm Minh Khương Xóm 1 - Trần Thương - Nhân Đạo
6 Trần Thu Hiền 15/12/2010 Trần Chí Trụ Thôn Trác Nội - Nhân Đạo
7 Phạm Văn Hiếu 28/10/2010 Phạm Văn Thành Xóm 3 - Trần Thương - Nhân Đạo
8 Ngô Thị Hoa 29/11/2010 Ngô Văn Quỳnh Xóm 1 - Trần Thương - Nhân Đạo
9 Trần Đình Hữu 06/01/2010 Trần Đình Sơn Thôn Khu Hoàng - Nhân Đạo
10 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 06/05/2010 Nguyễn Xuân Chuyển Xóm 1 - Trần Thương - Nhân Đạo
11 Phan Trung Kiên 31/01/2010 Phan Ngọc Đoàn Thôn Trác Nội - Nhân Đạo
12 Trương Thanh Lam 21/08/2010 Trương Văn Bộ Thôn Trác Nội - Nhân Đạo
13 Nguyễn Đức Lâm 20/12/2010 Nguyễn Đức Lợi Xóm 3 - Trần Thương - Nhân Đạo
14 Nguyễn Thị Khánh Linh 04/04/2010 Nguyễn Phương Nam Xóm 1 - Trần Thương - Nhân Đạo
15 Trần Khánh Linh 10/4/2010 Trần Quang Lượng Xóm 1 - Trần Thương - Nhân Đạo
16 Nguyễn Hoàng Phương Linh 20/08/2010 Nguyễn Mạnh Dũng Xóm 1 - Trần Thương - Nhân Đạo
17 Phùng Lại Nhật Linh 19/10/2010 Phùng Văn Khương Thôn Chàng - Bắc Lý
18 Nguyễn Thùy Linh 20/02/2010 Nguyễn Văn Khởi Xóm 1 - Trần Thương - Nhân Đạo
19 Phạm Tuấn Minh 01/09/2010 Phạm Tuấn Ngự Xóm 3 - Trần Thương - Nhân Đạo
20 Kiều Thị Trà My 21/02/2010 Kiều Văn Kiên Xóm 3 - Trần Thương - Nhân Đạo
21 Trần Hà My 09/09/2010 Trần Văn Khương Thôn Trác Nội - Nhân Đạo
22 Nguyễn Thị Yến Nhi 5/5/2010 Nguyễn Văn Yến Thôn Cao - Bắc Lý
23 Trần Thị Yến Nhi 22/03/2010 Trần Văn Biên Thôn Trác Nội - Nhân Đạo
24 Trần Thị Bích Ngọc 05/09/2010 Trần Văn Trường Xóm 3 - Trần Thương - Nhân Đạo
25 Kiều Thị Thanh Ngọc 22/01/2010 Kiều Văn Phát Xóm 3 - Trần Thương - Nhân Đạo Cận nghèo
26 Trần Duy Phong 22/06/2010 Trần Đình Huy Xóm 1 - Trần Thương - Nhân Đạo
27 Phạm Thái Phong 25/01/2010 Phạm Văn Quyết Xóm 2 - Trần Thương - Nhân Đạo
28 Nguyễn Thị Thanh 28/07/2010 Nguyễn Văn Cát Xóm 3 - Trần Thương - Nhân Đạo
29 Nguyễn Thị Thu Thảo 06/01/2010 Phạm Thị Nguyệt Thôn Khu Hoàng - Nhân Đạo
30 Nguyễn Hà Vy 13/05/2010 Nguyễn Văn Huấn Xóm 2 - Trần Thương - Nhân Đạo
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1B
Năm học: 2016 - 2017
TT Họ và tên học sinh Ngày tháng
năm sinh
Họ tên bố Nơi ở hiện nay Ghi chú
1 Trần Hoàng Anh 28/06/2010 Trần Quốc Lợi Thôn Trác Nội - Nhân Đạo
2 Vũ Đức Anh 13/08/2010 Vũ Đức Duy Thôn Khu Hoàng - Nhân Đạo
3 Đoàn Đình Dũng 27/01/2010 Đoàn Văn Hoàn Thôn Đội Xuyên - Nhân Đạo
4 Nguyễn Thành Đạt 09/09/2010 Nguyễn Văn Tuân Thôn Khu Hoàng - Nhân Đạo
5 Phạm Thành Đạt 25/12/2010 Phạm Quang Huy Thôn Đồng Nhân - Nhân Đạo
6 Phạm Đinh Đoàn 05/09/2010 Phạm Văn Đảng Thôn Đội Xuyên - Nhân Đạo Hộ nghèo
7 Nguyễn Sơn Hải 14/01/2010 Nguyễn Đăng Khoa Thôn Đội Xuyên - Nhân Đạo
8 Trần Văn Huy 11/08/2010 Trần Văn Cảnh Thôn Đội Xuyên - Nhân Đạo
9 Phan Thu Huyền 04/08/2010 Phan Văn Hồng Thôn Đồng Nhân - Nhân Đạo
10 Phạm Thị Khánh Huyền 16/04/2010 Phạm Văn Huy Thôn Đội Xuyên - Nhân Đạo
11 Phạm Thị Liên 07/01/2010 Phạm Văn Long Thôn Đội Xuyên - Nhân Đạo
12 Đoàn Khánh Linh 16/11/2010 Đoàn Quang Vinh Thôn Đội Xuyên - Nhân Đạo
13 Đặng Văn Minh 07/07/2010 Đặng Văn Lương Thôn Trác Ngoại - Nhân Đạo
14 Đoàn Thị Bảo My 02/03/2012 Đoàn Đình Hưng Thôn Đội Xuyên - Nhân Đạo
15 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 25/04/2010 Nguyễn Văn Phong Thôn Khu Hoàng - Nhân Đạo
16 Trịnh Đình Phong 21/12/2010 Trịnh Văn Cháng Thôn Đồng Nhân - Nhân Đạo
17 Nguyễn Thị Linh Phương 2/5/2010 Nguyễn Văn Tự Thôn Đội Xuyên - Nhân Đạo
18 Trần Văn Quang 05/05/2010 Trần Văn Quyết Thôn Đội Xuyên - Nhân Đạo
19 Nguyễn Minh Sáng 11/11/2010 Nguyễn Thanh Dương Thôn Đội Xuyên - Nhân Đạo
20 Trần Đình Thái 01/01/2010 Trần Đình Hào Thôn Trác Ngoại - Nhân Đạo Hộ nghèo
21 Nguyễn Thị Thu 25/08/2010 Nguyễn Văn Thiệm Thôn Đội Xuyên - Nhân Đạo Hộ nghèo
22 Trần Thanh Thùy 05/07/2010 Trần Thanh Bình Thôn Trác Nội - Nhân Đạo
23 Phan Thị Thương 04/12/2010 Phan Văn Tuân Thôn Đồng Nhân - Nhân Đạo
24 Trần Thị Thương 03/08/2010 Trần Văn Tám Thôn Đội Xuyên - Nhân Đạo
25 Trần Đình Tiến 14/03/2010 Trần Xuân Mạnh Thôn Trác Nội - Nhân Đạo
26 Trần Khắc Tú 01/01/2010 Trần Khắc Tư Thôn Trác Ngoại - Nhân Đạo
27 Trần Ánh Tuyết 25/09/2010 Trần Văn Tiến Thôn Khu Hoàng - Nhân Đạo Hộ nghèo
28 Phạm Minh Tường 30/05/2010 Phạm Văn Đông Thôn Trác Ngoại - Nhân Đạo
29 Nguyễn Văn Vượng 7/11/2010 Nguyễn Văn Huyền Thôn Trác Ngoại - Nhân Đạo
30 Phạm Thị Xuân 02/01/2010 Phạm Văn Tiến Thôn Trác Ngoại - Nhân Đạo
Tác giả:

Xem thêm

22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo