Điểm báo

Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2016-2017

PGD&ĐT HUYỆN LÝ NHÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NHÂN ĐẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Kế hoạch Tuyển sinh lớp 1 năm học 2016-2017 và ôn tập hè 2016


Căn cứ Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 1/6/2016 của UBND huyện Lý Nhân về việc tổ chức hoạt động hè năm 2016;

Thực hiện Công văn số 445/KH-GDĐT-GDTH ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2016-2017 và ôn hè 2016;

Để chuẩn bị tốt cho năm học mới, trường Tiểu học Nhân Đạo thông báo lịch tuyển sinh lớp1và ôn tập hè như sau:

I/ Tuyển sinh lớp 1

1. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển

2- Đối tượng, điều kiện xét tuyển

- Trẻ sinh năm 2010 trở về trước (tuyệt đối không tuyển trẻ sinh năm 2011) có hộ khẩu trên địa bàn tuyển sinh.

- Đã học lớp mẫu giáo 5 tuổi.

- Trường hợp học sinh không có hộ khẩu tại xã Nhân Đạo có nhu cầu học trái tuyến phải có đơn xin học trái tuyến có xác nhận của Hiệu trưởng trường Tiểu học nơi học sinh có hộ khẩu thường trú (trường nơi xin chuyển đi) và đồng ý tiếp nhận của Hiệu trưởng trường Tiểu học Nhân Đạo (trường xin đến học trái tuyến). Đơn được viết theo mẫu quy định của trường. Thời gian tiếp nhận đơn xin học trái tuyến từ 2/7/2016 đến 5/7/2016.

3- Hồ sơ xét tuyển

Mỗi học sinh tham gia xét tuyển có 01 túi hồ sơ, gồm:

- Đơn xin vào học lớp 1 do cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ đứng tên (nhà trường có đơn theo mẫu quy định chung của PGD).

- 02 giấy khai sinh bản chính phô tô công chứng (có bản chính để đối chiếu xong trường trả lại ngay, không thu bản sao.)

- Giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình mầm non 5 tuổi (do Hiệu trưởng trường Mầm non cấp).

Chú ý: Khi đưa con em đến trường, phụ huynh mang theo bút để viết đơn.

4. Thời gian

Từ 7 giờ 30 phút ngày 6/7/2016.

II- Tổ chức ôn tập hè cho học sinh

1. Thời gian: Nhà trường tổ chức ôn hè cho học sinh từ ngày 11/7/2016 và tổ chức kiểm tra lại cho học sinh phải rèn luyện trong hè. Vì vậy, nhà trường thông báo các em học sinh từ lớp 2-5 năm học 2016 - 2017 tập trung tại trường từ 7 giờ 30 ngày 11/7/2016. Khi đi mang theo sách, vở và đồ dùng học tập để ôn tập ngay

2. Các môn học ôn tập trong hè: Môn Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2016-2017 và ôn tập hè 2016 của trường Tiểu học Nhân Đạo. Nhà trường trân trọng thông báo.

HIỆU TRƯỞNG

Trương Thị Hoài

Tác giả:

Xem thêm

22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo