Điểm báo

Biên bản+ Kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018

PHÒNG GD - ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Tuyển sinh lớp Một

Năm học 2017 - 2018


I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Từ 7h30 phút ngày 24 tháng 7 năm 2017.

- Địa điểm: Văn phòng trường Tiểu học Nhân Đạo.

II. Thành phần:

- Bà Trương Thị Hoài - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng;

- Bà Nguyễn Thị Dậu - Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Bà Phạm Thị Huê - Tổ trưởng tổ 4+5 - Thư ký Hội đồng;

- Bà Phạm Thị Thú - Tổ trưởng tổ 1 - Uỷ viên;

- Bà Nguyễn Thị Thuyết - Giáo viên lớp 1 - Uỷ viên;

- Ông Trương Văn Chính - Tổ trưởng tổ 2+3, TTND - Uỷ viên.

III. Nội dung:

1. Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồng quán triệt các văn bản, đối tượng và căn cứ xét tuyển học sinh lớp 1năm 2017- 2018:

* Căn cứ xét tuyển:

- Công văn hướng dẫn số 692/SGDĐT-GDTH ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2017 - 2018;

- Công văn số 578/PGDĐT-GDTH ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2017 - 2018 và ôn hè 2017 cho học sinh cấp Tiểu học;

- Kết quả điều tra Phổ cập tại địa phương.

* Đối tượng xét tuyển:

- Trẻ sinh năm 2011 trở về trước (tuyệt đối không tuyển trẻ sinh trước năm 2011) có hộ khẩu hoặc tạm trú tại xã Nhân Đạo;

- Đã học lớp mẫu giáo 5 tuổi tập trung. Nếu trẻ không học qua lớp mẫu giáo vẫn tuyển, sau đó có kế hoạch bồi dưỡng để trẻ theo học được lớp 1 năm học 2017-2018;

- Trẻ có nhu cầu học trái tuyến được sự nhất trí của Hiệu trưởng nơi học sinh có hộ khẩu thường trú và đồng ý tiếp nhận của Nhà trường.

* Hồ sơ xét tuyển: Mỗi học sinh tham gia xét tuyển có 01 túi hồ sơ, gồm:

- 01 đơn xin vào học lớp 1 do cha mẹ học sinh đứng tên;

- 02 giấy khai sinh bản phô tô công chứng;

- 01 giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình mầm non 5 tuổi. (Học sinh không có giấy chứng nhận HTCTMN vẫn tuyển bình thường).

2. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

3. Hội đồng tiến hành xét tuyển theo các căn cứ nêu trên.

4. Kết quả:

Toàn trường có 44 trẻ sinh năm 2011 (trong đó: Số học sinh thuộc diện Phổ cập là 44 em; tuyển 43 em, đi 01 em; 01học sinh học trái tuyến, 29 học sinh nữ) được xét tuyển, đạt tỷ lệ 100%. Thống kê số học sinh theo danh sách lớp tạm thời như sau:

STT

LỚP

TỔNG SỐ HS

( kể cả KT)

SINH NĂM

2011

SINH NĂM

2010

SINH NĂM

2009

SỐ HS

KHUYẾT TẬT

HỘ NGHÈO

1

1A

22

22

2

1B

22

22

Tổng

2

44

44

Hội đồng xét duyệt hoàn thành công việc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày .

Biên bản được thông qua và được 100% thành viên nhất trí.

THƯ KÍ

Phạm Thị Huê

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

HIỆU TRƯỞNG

Trương Thị Hoài

Nơi nhận:

- PGD&ĐT để báo cáo;

- Lưu VT.

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 1

NĂM HỌC 2017 - 2018


STT

LỚP

TỔNG SỐ HS

( kể cả KT)

SINH NĂM

2011

SINH NĂM

2010

SINH NĂM

2009

SINH NĂM

2008

SỐ HS

KHUYẾT TẬT

HỘ NGHÈO

1

1A

22

22

2

1B

22

22

Cộng

44

44

Nhân Đạo, ngày 24 tháng 6 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

Trương Thị Hoài

Tác giả:

Xem thêm

22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo