Thông báo

Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn liên trường tháng 12/2016

PHÒNG GD - ĐT LÝ NHÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH XÃ NHÂN ĐẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22 /KH -TH Nhân Đạo, ngày 4 tháng 12 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường – Cụm 3

Tháng 12 năm 2017

Căn cứ kế hoạch số 849/KH-GDĐT-GDTH ngày 6 tháng 10 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân; sau khi thống nhất với Hiệu trưởng các trường trong cụm, Trường Tiểu học xã Nhân Đạo xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường đối với cán bộ quản lý, giáo viên văn hóa (Cụm 3: Chân Lý, Nhân Đạo, Nhân Hưng, Nhân Thịnh) và GV Âm nhạc, Thể dục, Mỹ thuật (Cụm 2: Chân Lý, Nhân Đạo, Nhân Hưng, Nhân Thịnh, Phú Phúc, Nhân Hòa, Nhân Hậu, Tiến Thắng) tháng 12 năm 2017 như sau:

1. Thời gian: Ngày 9/12/2017 (Sáng thứ Bảy) từ 7h30.

2. Địa điểm: Trường TH xã Nhân Đạo

3. Nội dung:

- Dự giờ mỗi nhóm 2 tiết; rút kinh nghiệm giờ dạy.

- Trao đổi, thảo luận về các nội dung sau:

* Nhóm GV văn hóa

+ Phương pháp tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới: Phương pháp tổ chức lớp học; điều chỉnh tài liệu; sử dụng các công cụ hoc trợ học tập; Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy theo mô hình trường học mới.

+ Phương pháp dạy học Tiếng việt 1- CGD; giáo dục lối sống lớp 1; phương pháp Bàn tay năn bột trong giảng dạy TN&XH; PP dạy Âm nhạc; Mĩ thuật theo PP Đan Mạch ...

+ Việc thực hiện chương trình hiện hành theo định hướng phát triển năng lục và phẩm chất người học.

+ Đánh giá HS theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN.

* Nhóm GV Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục

+ Đánh giá HS theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN.

+ Vận dụng các thành tố tích cực của mô hình trường học mới trong quản lý lớp và giảng dạy.

+ Việc thực hiện chương trình hiện hành theo định hướng phát triển năng lục và phẩm chất người học.

+ Tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lồng ghép vào các tiết học.

+ Phương pháp tổ chức và hoạt động của các câu lạc bộ trong trường học.

*Các nhóm 3, 4, 5, 6 thực hiện chương trình theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất.

4. Tổ chức thực hiện

* Nhóm 1: Lớp 1

- Dự giờ môn Tiếng Việt, GDLS lớp 1 (tại phòng học lớp 1A)

- Thành phần: Giáo viên tổ 1 các trường TH xã Nhân Đạo, Chân Lý, Nhân Hưng, Nhân Thịnh; Hiệu trưởng trường Nhân Thịnh.

- Người điều hành: Phạm Thị Thu Hiền – Hiệu trưởng trường Tiểu học Nhân Thịnh.

- Giáo viên dạy thực hành:

Tiết 1: Nguyễn Thị Thuyết, Môn Tiếng Việt 1.

Bài: Vần /ao/ (tiết 9 - tuần 14)

Tiết 2: Phạm Thị Thú, Môn GD lối sống.

Bài: Có phải bố mẹ yêu em bé hơn ? (tiết 9 - tuần 14)

*Nhóm 2: Tổ lớp 2,3. Mô hình trường học mới (tại phòng học lớp 2B).

- Dự giờ môn Toán lớp 2, Tiếng Việt lớp 3.

- Thành phần: Giáo viên tổ 2+3 các trường Nhân Đạo, Chân Lý, Nhân Hưng, Nhân Thịnh; Hiệu trưởng trường Chân Lý.

- Người điều hành : Phạm Thị Hợi – HT trường Tiểu học xã Chân Lý.

- Giáo viên dạy thực hành:

Tiết 1: Vũ Thị Thúy, Môn Toán lớp 2.

Bài 37: 14 trừ đi một số (tiết 2 - trang 48)

Tiết 2: Nguyễn Thị Thu Hằng, Môn Tiếng Việt lớp 3.

Bài 15A: Người cha già mong điều gì ở cậu con trai ? (tiết 1 - trang 68)

* Nhóm 3: - Tổ lớp 4,5. (tại phòng học lớp 5A).

- Dự giờ môn Tiếng Việt lớp 4, Toán lớp 5.

- Thành phần: Giáo viên tổ 4+5 các trường Nhân Đạo, Chân Lý, Nhân Hưng, Nhân Thịnh. Hiệu trưởng trường TH Nhân Hưng, các phó HT trường TH xã Chân Lý (đ/c Thúy), Nhân Thịnh (đ/c Oanh), Nhân Đạo.

- Người điều hành : Trương Minh Tiến - HT trường Tiểu học Nhân Hưng.

- Giáo viên dạy thực hành:

Tiết 1: Trần Thị Lan, Môn Luyện từ và câu lớp 4.

Bài: Luyện tập về câu hỏi (Tuần 14)

Tiết 2: Phạm Thị Huê, Môn Toán 5.

Bài: Chia một số thập phân cho một số thập phân ( Tiết 70 - Tuần 14)

* Nhóm 4: Âm nhạc. (Tại phòng học Âm Nhạc).

- Thành phần: Toàn bộ Giáo viên Âm Nhạc cụm 2.

- Người điều hành: Đ/C Nguyễn Thị Chúc - Phó HT trường TH Chân Lý.

- Giáo viên dạy thực hành: Phạm Thị Thanh

Tiết 1: Lớp 5A

+ Ôn tập 2 bài hát: Những bông hoa, những bài ca; Ước mơ; Nghe nhạc. (Tuần 14).

Tiết 2: Lớp 4A

+ Ôn tập 3 bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh, Khăn quàng thắm mãi vai em và Cò lả. (tuần 14)

* Nhóm 5: Mĩ thuật. (Tại phòng học Mĩ thuật)

- Thành phần: Toàn bộ Giáo viên Mĩ thuật cụm 2, Phó HT TH Nhân Thịnh (đ/c Luận).

- Người điều hành: Ngô Thùy Luận - Phó HT trường TH Nhân Thịnh.

- Giáo viên dạy thực hành: Đỗ Bá Hoàng Anh.

Tiết 1+2: Lớp 5B.

Chủ đề 6: Chú bộ đội của chúng em (Tiết 1+ 2) (Tuần 15,16).

* Nhóm 6 : Thể dục.

- Thành phần: Giáo viên Thể dục cụm 2. Phó HT trường TH Nhân Hưng.

- Người điều hành: Phan Trọng Hiếu - Phó HT trường TH Nhân Hưng.

- Giáo viên dạy thực hành: Nguyễn Đông Sang

Tiết 1, 2: Lớp 4B.

+ Bài 25. Động tác Điều hòa của bài thể dục PT chung - trò chơi: "Chim về tổ" (tuần 13).

+ Bài 26: Bài thể dục PT chung - trò chơi: "Chim về tổ" (tuần 13).

Hiệu trưởng trường Tiểu học Nhân Đạo điều hành chung. Sau phần dự giờ, các nhóm trao đổi, thảo luận các nội dung quy định.

Trên đây là kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường tháng 12 năm 2017; Trường Tiểu học Nhân Đạo trân trọng báo cáo Phòng GD-ĐT và đề nghị các trường trong cụm phối hợp tổ chức đạt kết quả./.

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT (để b/c);

- Các trường TH trong cụm (phối hợp th/h);

- Lưu: VT,

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trương Thị Hoài

Tải về

Thông báo khác

Xem thêm...
Múa 'thiếu nhi làm theo lời Bác'
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo
Inh lả ơi! (2018-2019)
chicken dance ( 2018-2019)