Thông báo

Phân công chuyên môn năm học 2015-2016

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015-2016

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ được giao

Nhiệm vụ khác

Ghi chú

1

Trương Thị Hoài

Phụ trách chung

Phụ trách PC

2

Phan Trọng Hiếu

Phụ trách CM

HĐNGLL

3

Nguyễn Thị Thuyết

GVCN 1A

4

Phạm Thị Thú

GVCN 1B

TT tổ 1

5

Trần Thị Thanh Tâm

GVCN 2A

Tổ phó tổ 2+3

6

Vũ Thị Thúy

GVCN 2B

7

Cao Thị Hồng Hạnh

GVCN 3A

8

Phạm Thị Huê

GVCN 3B

TT 2+3

9

Trần Thị Lan

GVCN 4A

Tổ phó tổ 4+5

10

Phan Thị Lành

GVCN 4B

11

Nguyễn Thị T Hằng

GVCN 5A

12

Trương Văn Chính

GVCN 5B

TT tổ 4+5; Giải Toán trên mạng

13

Trần Hồng Nhung

Dạy TA từ lớp 1-5

14

Phạm Thị Thanh

Dạy ÂN từ lớp 1-5

Tổng phụ trách

15

Đỗ Bá Hoàng Anh

Dạy Mỹ thuật từ 1-5

16

Trương Văn Khiêm

Dạy Thể dục từ lớp 1-5

17

Phạm Thị Phượng

Dạy TC-KT từ lớp 1-5

Phụ trách lao động

18

Nguyễn Thị H Hằng

GV

Biệt phái

19

Lại Thị Loan

GV

Nghỉ sinh

20

Nguyễn Thị Xoan

GV

Dạy ĐĐ

21

Vũ Thanh Huyền

Kế toán

Y tế học đường

22

Phan Thị Thu Hằng

Văn thư

Thư viện - TB

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

- Các TCM (để thực hiện);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Trương Thị Hoài

Tải về

Thông báo khác

Xem thêm...
Múa 'thiếu nhi làm theo lời Bác'
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo
Inh lả ơi! (2018-2019)
chicken dance ( 2018-2019)