Thông báo

Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn liên trường

Căn cứ kế hoạch số 31/KH-GDĐT-GDTH ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân; sau khi thống nhất với Hiệu trưởng các trường trong cụm, Trường Tiểu học Nhân Đạo xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường tháng 12 năm 2014.

Tải về

Thông báo khác

Xem thêm...
Múa 'thiếu nhi làm theo lời Bác'
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo
Inh lả ơi! (2018-2019)
chicken dance ( 2018-2019)