Tin tức/(Trường Tiểu học Phú Phúc)/HỒ SƠ HỌC SINH/
5C
HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH  NỮ HỌ TÊN BỐ  HỌ TÊN MẸ Xóm GHI CHÚ
Trần Văn An 17/3/2008   Trần Văn Hoàng Trần Thị Nhung 1  
Nguyễn Ngọc Ánh 14/10/2008 x Nguyễn Đình Bằng  Trần Thu Hương 10  
Lê Phú Đức 25/7/2008   Lê Phú Hoàng Trần Thị Lệ 9  
Trần Thị Thu Hà      28/7/2008 x Trần Văn Phượng Trần Thị Thắm 3  
Trần Quang Hiếu 4/5/2008   Trần Văn Điệp Trần Thị Thủy 3  
Trần Trung Hiếu 23/6/2008   Trần Hằng Hải Trần Thị Hoài  3  
Trần Quang Hoàn 3/3/2008   Trần Văn Tăng Nguyễn Thị Thủy 3  
Nguyễn Quang Huy 20/5/2008   Nguyễn Duy Hiệu Trần Thị Hiền 2 CN
Trần Đức Kiên 2/1/2008   Trần Đức Thêm Trần Thị Thư 4  
Đỗ Xuân Lập 9/10/2008   Đỗ Văn Trường Trần Thị Hồng Gấm 8  
Hà Ánh Linh 18/11/2008 x Hà Đình Huy Trần Thị Lan 3  
Nguyễn Thị Diệu Linh 1/10/2008 x Nguyễn Văn Dũng Hoàng Thị Đầm 3  
Ngô Phương Mai 30/7/2008 x Ngô Văn Đoan Trần Thị Hiền 8  
Trần Thị Trà My 1/9/2008 x Trần Ngọc Sỹ Trần Thị Thơm 5  
Nguyễn Phương Nam 12/12/2008     Nguyễn Thị Mão 5 CN
Ngô Thị Thúy Nga 19/01/2008 x Ngô Văn Thinh Đỗ Thị Hằng 1  
Trần Thị Bích Ngọc 5/13/2008 x Trần Văn Hợi Nguyễn Thị Thoa 6  
Vũ Hồng Nhung 2/10/2008 x Vũ Trọng Nghĩa Trần Thị Phương 5  
Trần Văn Ninh 12/24/2008   Trần Văn Nam Đặng Thị Tình 2  
Nguyễn Thị Mai Phương 11/30/2008 x Nguyễn Văn Cường Trương Thị Điệp 8  
Trần Trọng Quang 25/3/2008   Trần Trọng Vinh Trần Thị Nga 7  
Ngô Anh Quân 30/5/2008   Ngô Huy Đức Nguyễn Thị Hiền 8  
Nguyễn Anh Quân 11/8/2008   Nguyễn Anh Tuấn Trần Thị Hiếu 8  
Nguyễn Thanh Tâm 18/7/2008 x Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Thị Hậu 7  
Trần Anh Thảo 17/1/2008 x Trần Văn Hiếu Trần Minh Thùy 2  
Bùi Thị Phương Thảo 14/7/2008 x Bùi Đình Bắc Trần Thị Huyền 3  
Trần Thu Thảo 25/1/2008 x Trần Ngọc Thủy Nguyễn Thị Hằng 4 Nghèo
Trần Văn Triệu 6/27/2008   Trần Văn Qúy Trần Thị Uyên 7  
Lê Thị Kiều Trinh 8/6/2008 x Lê Phú Hanh Nguyễn Thị Duyên 9  
Nguyễn Đức Trọng 1/11/2008   Nguyễn Đại Nghĩa Nguyễn Thị Miến 5  
Nguyễn Quốc Tuấn 2/9/2008   Nguyễn Đức Hưng Trần Thị Hồng 2  
Trần Phương Uyên 8/5/2008 x Trần Văn Hưng Trần Thị Ngạn 4  
Trần Vân Anh 8/1/2008 x Trần Văn Thủy Nguyễn Ánh Tuyết 7     KT
             
Tổng số: 33( 1 KT)     GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Nữ: 17 ( 1KT)            
Hộ nghèo: 1            
Hộ cận nghèo: 3 (1KT)     Lê Thị Minh Lương
Tác giả: TH xã Phú Phúc
22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo